AsmToE.rar
下载
工具 转换
查看(360)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:1.52 MB
上传日期:2018-10-25 14:17
MD5:b1042ed43a************b7ef6818a1
资源说明:汇编语言转换为易语言工具 ,汇编语言转换为易语言工具。1.自动检测错误代码;2.支持定义参数跟变量;3.支持伪指令跟SSE指令;4.支持反汇编器支持标号;5.支持中文汇编指令转换;6.支持反汇编API名称还原;7.支持汇编代码的高亮跟自动完成;8.可以直接汇编带有API函数的语句。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:11

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 AsmToE\8086.txt 5.78 KB 2017/10/2 13:57:01
2 AsmToE\Asm.exe 348.75 KB 2017/10/2 13:57:01
3 AsmToE\Asm.txt 555 Bytes 2017/10/2 13:57:01
4 AsmToE\AsmToE.exe 1.43 MB 2017/10/2 13:57:00
5 AsmToE\SSE指令.txt 44 Bytes 2017/10/2 13:57:01
6 AsmToE\中文伪指令.txt 165 Bytes 2017/10/2 13:57:01
7 AsmToE\参数跟变量.txt 82 Bytes 2017/10/2 13:57:01
8 AsmToE\更新日志.txt 2.07 KB 2017/10/2 13:57:01
9 AsmToE\测试代码.txt 159 Bytes 2017/10/2 13:57:01
10 AsmToE\说明.txt 401 Bytes 2017/10/2 13:57:01
11 AsmToE\高级指令.txt 464 Bytes 2017/10/2 13:57:01
12 AsmToE 0 Bytes 2018/9/20 10:39:01

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!