DeHaze matlab.zip
下载
代码 matlab 图像
查看(27)

所属分类:音视频 > 图像处理
文件大小:7.46 MB
上传日期:2019-04-12 19:51
MD5:d7ac181138************28dc27c9be
资源说明:基于何凯明博士在2009年论文中提出的暗通道去雾实现的MATLAB代码,基于先验约束的单幅图像去雾matlab程序代码,包括何凯明的暗原色去雾和Fattal的独立成分分析的去雾,该代码可直接运行,效果良好。欢迎大家参考。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:19

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 DeHaze matlab 0 Bytes 2019/4/10 15:47:10
2 DeHaze matlab\1.png 903.76 KB 2010/3/5 15:56:03
3 DeHaze matlab\1_1.png 366.54 KB 2013/5/30 13:36:57
4 DeHaze matlab\2.png 173.85 KB 2010/3/5 16:01:14
5 DeHaze matlab\2_1.png 124.73 KB 2013/5/30 13:38:53
6 DeHaze matlab\3.png 451.31 KB 2010/3/5 16:11:05
7 DeHaze matlab\3_1.png 276.15 KB 2013/5/30 14:14:10
8 DeHaze matlab\4.png 276.11 KB 2010/3/5 16:12:57
9 DeHaze matlab\4_1.png 320.49 KB 2013/5/30 14:14:36
10 DeHaze matlab\5.png 611.55 KB 2010/3/5 16:16:07
11 DeHaze matlab\5_1.png 238.9 KB 2013/5/30 14:15:07
12 DeHaze matlab\6.png 919.47 KB 2010/3/6 9:33:52
13 DeHaze matlab\6_1.png 617.08 KB 2013/5/30 13:43:24
14 DeHaze matlab\7.png 331.58 KB 2010/3/6 9:37:00
15 DeHaze matlab\7_1.png 300.68 KB 2013/5/30 13:43:24
16 DeHaze matlab\8.png 349.08 KB 2010/3/6 9:37:18
17 DeHaze matlab\8_1.png 241.78 KB 2013/5/30 13:43:24
18 DeHaze matlab\9.png 650.23 KB 2010/3/6 9:38:59
19 DeHaze matlab\9_1.png 489.75 KB 2013/5/30 13:43:24
20 DeHaze matlab\Dehaze_2.m 3.31 KB 2013/6/2 11:35:33

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!