UltraEdit(超强文本编辑器).rar
下载
编辑器 程序 文本
查看(1)

所属分类:操作系统 > 桌面系统
文件大小:16.52 MB
上传日期:2019-04-20 17:54
MD5:8d891ee052************2d8668f9a7
资源说明:UltraEdit 已注册版本,绿色版本。解压即可可用。UltraEdit 是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文本、十六进制、ASCII 码,完全可以取代记事本(如果电脑配置足够强大),内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。

[资源合计] 文件夹:16,文件:268

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 UltraEdit-32\Uedit32.exe 9.29 MB 2009/8/22 11:38:20
2 UltraEdit-32\ucl.exe 6.35 MB 2009/8/31 6:40:00
3 UltraEdit-32\ueres.dll 2.64 MB 2009/8/22 11:39:22
4 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en-common.rws 2.53 MB 2009/8/12 15:10:00
5 UltraEdit-32\uedit32.chm 2.35 MB 2009/8/20 15:10:00
6 UltraEdit-32\update.exe 1.7 MB 2009/5/7 15:10:16
7 UltraEdit-32\ucres.dll 1.54 MB 2009/8/16 9:12:50
8 UltraEdit-32\wodFtpDLX.dll 1.16 MB 2009/7/16 16:04:08
9 UltraEdit-32\wodTelnetDLX.ocx 1.09 MB 2009/8/20 15:10:00
10 UltraEdit-32\GNU\libxml2.dll 1021 KB 2009/8/20 15:10:00
11 UltraEdit-32\dbghelp.dll 1014.5 KB 2009/8/20 15:10:00
12 UltraEdit-32\GNU\iconv.dll 955.5 KB 2009/8/20 15:10:00
13 UltraEdit-32\libxml2.dll 941 KB 2009/6/2 15:00:00
14 UltraEdit-32\ucl.chm 813.27 KB 2009/8/7 9:20:00
15 UltraEdit-32\wodCertificate.dll 780.29 KB 2009/8/20 15:10:00
16 UltraEdit-32\GNU\aspell\bin\aspell6.dll 752 KB 2009/8/20 15:10:00
17 UltraEdit-32\uejs.dll 668 KB 2009/8/20 15:10:00
18 UltraEdit-32\SftpDLL.dll 624 KB 2008/3/18 13:04:54
19 UltraEdit-32\tidylib.dll 308 KB 2008/7/3 11:52:04
20 UltraEdit-32\GNU\ctags.exe 196 KB 2009/8/20 15:10:00
21 UltraEdit-32\unrar.dll 159.5 KB 2009/8/31 6:40:00
22 UltraEdit-32\UC_ShellExt07x64.dll 139.5 KB 2009/8/10 6:40:00
23 UltraEdit-32\UC_ShellExt.dll 124 KB 2009/8/10 6:40:00
24 UltraEdit-32\UC_ShellExt07.dll 124 KB 2009/8/31 6:40:00
25 UltraEdit-32\uedit32.lng 116.49 KB 2009/7/18 11:41:06
26 UltraEdit-32\GNU\astyle.exe 116 KB 2009/8/20 15:10:00
27 UltraEdit-32\uc.com 102 KB 2009/8/31 6:40:00
28 UltraEdit-32\ue32ctmn.dll 91.5 KB 2009/4/20 15:00:00
29 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_GB-ise-wo_accents-only.rws 90.89 KB 2009/8/12 15:10:00
30 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_GB-ise-w_accents-only.rws 90.89 KB 2009/8/12 15:10:00
31 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_GB-ize-wo_accents-only.rws 90.89 KB 2009/8/12 15:10:00
32 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_GB-ize-w_accents-only.rws 90.89 KB 2009/8/12 15:10:00
33 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_CA-wo_accents-only.rws 90.81 KB 2009/8/12 15:10:00
34 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_CA-w_accents-only.rws 90.81 KB 2009/8/12 15:10:00
35 UltraEdit-32\ue64ctmn.dll 90 KB 2009/4/20 15:00:00
36 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_US-wo_accents-only.rws 88.84 KB 2009/8/12 15:10:00
37 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en_US-w_accents-only.rws 88.84 KB 2009/8/12 15:10:00
38 UltraEdit-32\wordfiles\php.uew 85.71 KB 2009/8/20 15:10:00
39 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en-variant_2.rws 69.81 KB 2009/8/12 15:10:00
40 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en-variant_1.rws 66.42 KB 2009/8/12 15:10:00
41 UltraEdit-32\GNU\zlib1.dll 58.5 KB 2009/8/20 15:10:00
42 UltraEdit-32\UEDOS32.exe 49.5 KB 2009/8/20 15:10:00
43 UltraEdit-32\taglist.uet 46.85 KB 2009/8/20 15:10:00
44 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1256.cmap 45.52 KB 2009/8/20 15:10:00
45 UltraEdit-32\changes.txt 43.2 KB 2009/8/13 22:09:14
46 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-6.cmap 42.18 KB 2009/8/20 15:10:00
47 UltraEdit-32\uehelper.exe 40.5 KB 2007/6/14 10:30:00
48 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1253.cmap 39.78 KB 2009/8/20 15:10:00
49 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-7.cmap 39.73 KB 2009/8/20 15:10:00
50 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1255.cmap 36.51 KB 2009/8/20 15:10:00
51 UltraEdit-32\GNU\xmllint.exe 35.5 KB 2009/8/20 15:10:00
52 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1258.cmap 35.07 KB 2009/8/20 15:10:00
53 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1251.cmap 33.01 KB 2009/8/20 15:10:00
54 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-5.cmap 32.87 KB 2009/8/20 15:10:00
55 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-u.cmap 32.66 KB 2009/8/20 15:10:00
56 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-14.cmap 32.64 KB 2009/8/20 15:10:00
57 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1250.cmap 32.61 KB 2009/8/20 15:10:00
58 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-r.cmap 32.51 KB 2009/8/20 15:10:00
59 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-2.cmap 32.47 KB 2009/8/20 15:10:00
60 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1257.cmap 32.42 KB 2009/8/20 15:10:00
61 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-4.cmap 32.32 KB 2009/8/20 15:10:00
62 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-13.cmap 32.31 KB 2009/8/20 15:10:00
63 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-10.cmap 32.24 KB 2009/8/20 15:10:00
64 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1254.cmap 32.2 KB 2009/8/20 15:10:00
65 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-9.cmap 32.17 KB 2009/8/20 15:10:00
66 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1252.cmap 32.15 KB 2009/8/20 15:10:00
67 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-3.cmap 32.09 KB 2009/8/20 15:10:00
68 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-1.cmap 32.03 KB 2009/8/20 15:10:00
69 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-16.cmap 31.98 KB 2009/8/20 15:10:00
70 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-15.cmap 31.96 KB 2009/8/20 15:10:00
71 UltraEdit-32\qsg\images\ue_rnd.ico 29.22 KB 2009/8/20 15:10:00
72 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-8.cmap 28.56 KB 2009/8/20 15:10:00
73 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-11.cmap 27.96 KB 2009/8/20 15:10:00
74 UltraEdit-32\GNU\aspell\COPYING 26.3 KB 2009/8/20 15:10:00
75 UltraEdit-32\GNU\licenses\COPYING.aspell 26.3 KB 2009/8/20 15:10:00
76 UltraEdit-32\GNU\licenses\COPYING.iconv 25.17 KB 2009/8/20 15:10:00
77 UltraEdit-32\ipm\vars.js 24.76 KB 2009/8/20 15:10:00
78 UltraEdit-32\GNU\licenses\COPYING.astyle 18.25 KB 2009/8/20 15:10:00
79 UltraEdit-32\GNU\licenses\COPYING.ctags 18.25 KB 2009/8/20 15:10:00
80 UltraEdit-32\ipm\images\clock_bg.png 16.31 KB 2009/8/20 15:10:00
81 UltraEdit-32\ipm\messaging.js 15.45 KB 2009/8/20 15:10:00
82 UltraEdit-32\wordfiles\xml.uew 15.21 KB 2009/8/20 15:10:00
83 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-14.cset 14.3 KB 2009/8/20 15:10:00
84 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-16.cset 14.21 KB 2009/8/20 15:10:00
85 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-10.cset 14.18 KB 2009/8/20 15:10:00
86 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1250.cset 14.14 KB 2009/8/20 15:10:00
87 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-2.cset 14.06 KB 2009/8/20 15:10:00
88 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-4.cset 14.03 KB 2009/8/20 15:10:00
89 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1254.cset 13.97 KB 2009/8/20 15:10:00
90 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1252.cset 13.97 KB 2009/8/20 15:10:00
91 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-13.cset 13.92 KB 2009/8/20 15:10:00
92 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-3.cset 13.9 KB 2009/8/20 15:10:00
93 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-15.cset 13.87 KB 2009/8/20 15:10:00
94 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1257.cset 13.86 KB 2009/8/20 15:10:00
95 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1258.cset 13.85 KB 2009/8/20 15:10:00
96 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-9.cset 13.82 KB 2009/8/20 15:10:00
97 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1251.cset 13.8 KB 2009/8/20 15:10:00
98 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-1.cset 13.78 KB 2009/8/20 15:10:00
99 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-5.cset 13.68 KB 2009/8/20 15:10:00
100 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1253.cset 13.62 KB 2009/8/20 15:10:00
101 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-7.cset 13.58 KB 2009/8/20 15:10:00
102 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-u.cset 13.5 KB 2009/8/20 15:10:00
103 UltraEdit-32\GNU\aspell\README 13.43 KB 2009/8/20 15:10:00
104 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-r.cset 13.34 KB 2009/8/20 15:10:00
105 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1256.cset 13.25 KB 2009/8/20 15:10:00
106 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-11.cset 13.18 KB 2009/8/20 15:10:00
107 UltraEdit-32\wordfiles\css.uew 13.06 KB 2009/8/20 15:10:00
108 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\cp1255.cset 12.98 KB 2009/8/20 15:10:00
109 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-8.cset 12.52 KB 2009/8/20 15:10:00
110 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso-8859-6.cset 12.51 KB 2009/8/20 15:10:00
111 UltraEdit-32\ipm\images\browser_preview_icon.gif 12.34 KB 2009/8/20 15:10:00
112 UltraEdit-32\ipm\images\ue_bg.png 12.27 KB 2009/8/20 15:10:00
113 UltraEdit-32\GNU\aspell\Copyright.en 11.2 KB 2009/8/12 15:10:00
114 UltraEdit-32\GNU\aspell\dict\en-variant_0.rws 10 KB 2009/8/12 15:10:00
115 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\tex.conv 9.68 KB 2009/8/20 15:10:00
116 UltraEdit-32\ipm\images\uc_merge_icon.gif 9.37 KB 2009/8/20 15:10:00
117 UltraEdit-32\wordfiles\vbscript.uew 8.9 KB 2009/8/20 15:10:00
118 UltraEdit-32\ipm\ngdefault.html 8.88 KB 2009/8/20 15:10:00
119 UltraEdit-32\wordfiles\ruby.uew 8.69 KB 2009/8/20 15:10:00
120 UltraEdit-32\uehh.exe 8.5 KB 2009/8/20 15:10:00
121 UltraEdit-32\ipm\images\style_builder.gif 8.4 KB 2009/8/20 15:10:00
122 UltraEdit-32\wordfiles\java.uew 8.21 KB 2009/8/20 15:10:00
123 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-f.dat 8.1 KB 2009/8/20 15:10:00
124 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-5.dat 8.07 KB 2009/8/20 15:10:00
125 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-u.dat 8.04 KB 2009/8/20 15:10:00
126 UltraEdit-32\ipm\images\key_mapping.gif 8.03 KB 2009/8/20 15:10:00
127 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\koi8-r.dat 8.02 KB 2009/8/20 15:10:00
128 UltraEdit-32\ipm\style.css 7.97 KB 2009/8/20 15:10:00
129 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-7.dat 7.96 KB 2009/8/20 15:10:00
130 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-6.dat 7.93 KB 2009/8/20 15:10:00
131 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\viscii.dat 7.87 KB 2009/8/20 15:10:00
132 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-8.dat 7.87 KB 2009/8/20 15:10:00
133 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-14.dat 7.82 KB 2009/8/20 15:10:00
134 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-10.dat 7.81 KB 2009/8/20 15:10:00
135 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-2.dat 7.81 KB 2009/8/20 15:10:00
136 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-13.dat 7.8 KB 2009/8/20 15:10:00
137 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-15.dat 7.8 KB 2009/8/20 15:10:00
138 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-3.dat 7.8 KB 2009/8/20 15:10:00
139 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-4.dat 7.8 KB 2009/8/20 15:10:00
140 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-1.dat 7.79 KB 2009/8/20 15:10:00
141 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\ASCII.dat 7.78 KB 2009/8/20 15:10:00
142 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\iso8859-9.dat 7.78 KB 2009/8/20 15:10:00
143 UltraEdit-32\wordfiles\visualbasic.uew 7.71 KB 2009/8/20 15:10:00
144 UltraEdit-32\wordfiles\javascript.uew 7.38 KB 2009/8/20 15:10:00
145 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\en_phonet.dat 7.1 KB 2009/8/12 15:10:00
146 UltraEdit-32\ipm\images\spell_check.gif 7 KB 2009/8/20 15:10:00
147 UltraEdit-32\ipm\images\environment_icon.gif 6.71 KB 2009/8/20 15:10:00
148 UltraEdit-32\ipm\images\ftp_dialog.gif 6.65 KB 2009/8/20 15:10:00
149 UltraEdit-32\ipm\images\encrypt.gif 6.28 KB 2009/8/20 15:10:00
150 UltraEdit-32\ipm\images\search_favorites.gif 6.13 KB 2009/8/20 15:10:00
151 UltraEdit-32\ipm\images\replace_in_files_icon.gif 6.06 KB 2009/8/20 15:10:00
152 UltraEdit-32\ipm\images\sort_icon.gif 5.95 KB 2009/8/20 15:10:00
153 UltraEdit-32\ipm\images\add_wordfile_icon.gif 5.94 KB 2009/8/20 15:10:00
154 UltraEdit-32\ipm\images\versioned_backup.gif 5.65 KB 2009/8/20 15:10:00
155 UltraEdit-32\ipm\images\telnet.gif 5.61 KB 2009/8/20 15:10:00
156 UltraEdit-32\ipm\images\link_local_remote.gif 5.04 KB 2009/8/20 15:10:00
157 UltraEdit-32\wordfiles\html.uew 5.04 KB 2009/8/20 15:10:00
158 UltraEdit-32\ipm\images\macro_icon.gif 4.88 KB 2009/8/20 15:10:00
159 UltraEdit-32\wordfiles\perl.uew 4.77 KB 2009/8/20 15:10:00
160 UltraEdit-32\ipm\images\ue_uc_box_big.gif 4.74 KB 2009/8/20 15:10:00
161 UltraEdit-32\GNU\aspell\data\en_affix.dat 4.57 KB 2009/8/12 15:10:00
162 UltraEdit-32\extras\ues_ad.html 4.39 KB 2009/8/20 15:10:00
163 UltraEdit-32\ipm\images\find_dialog.gif 4.21 KB 2009/8/20 15:10:00
164 UltraEdit-32\ipm\images\templates.gif 4.19 KB 2009/8/20 15:10:00
165 UltraEdit-32\extras\style.css 4.1 KB 2009/8/20 15:10:00
166 UltraEdit-32\ipm\images\column_mode_icon.gif 4.08 KB 2009/8/20 15:10:00
167 UltraEdit-32\ipm\images\uc_dialog.gif 4.01 KB 2009/8/20 15:10:00
168 UltraEdit-32\wordfiles\mysql.uew 3.79 KB 2009/8/20 15:10:00
169 UltraEdit-32\ipm\images\scripting_icon.gif 3.79 KB 2009/8/20 15:10:00
170 UltraEdit-32\ipm\images\uebox_big.gif 3.69 KB 2009/8/20 15:10:00
171 UltraEdit-32\ipm\images\projects_dialog.gif 3.58 KB 2009/8/20 15:10:00
172 UltraEdit-32\ipm\images\bookmarks_icon.gif 3.45 KB 2009/8/20 15:10:00
173 UltraEdit-32\extras\images\header.gif 3.14 KB 2009/8/20 15:10:00
174 UltraEdit-32\ORDER.TXT 2.63 KB 2009/8/20 15:10:00
175 UltraEdit-32\readme.txt 2.49 KB 2009/8/22 11:42:46
176 UltraEdit-32\qsg\ues.html 2.29 KB 2009/8/20 15:10:00
177 UltraEdit-32\qsg\qsg2.html 2.28 KB 2009/8/20 15:10:00
178 UltraEdit-32\qsg\qsg3.html 2.27 KB 2009/8/20 15:10:00
179 UltraEdit-32\wordfiles\c_cplusplus.uew 2.27 KB 2009/8/20 15:10:00
180 UltraEdit-32\qsg\qsg1.html 2.22 KB 2009/8/20 15:10:00
181 UltraEdit-32\ipm\images\best_value_arrow.gif 2.21 KB 2009/8/20 15:10:00
182 UltraEdit-32\ipm\images\ue_uc_box.gif 2.17 KB 2009/8/20 15:10:00
183 UltraEdit-32\qsg\qsg4.html 2.14 KB 2009/8/20 15:10:00
184 UltraEdit-32\ipm\images\uebox_sm.gif 1.95 KB 2009/8/20 15:10:00
185 UltraEdit-32\scripts\stringvar.js 1.57 KB 2009/8/20 15:10:00
186 UltraEdit-32\scripts\header.js 1.48 KB 2009/8/20 15:10:00
187 UltraEdit-32\wordfiles\csharp.uew 1.42 KB 2009/8/20 15:10:00
188 UltraEdit-32\wordfiles\delphi.uew 1.39 KB 2009/4/8 15:08:14
189 UltraEdit-32\ipm\images\bonus.gif 1.39 KB 2009/8/20 15:10:00
190 UltraEdit-32\ipm\images\ues_icon.gif 1.37 KB 2009/8/20 15:10:00
191 UltraEdit-32\qsg\images\ue_icon.gif 1.32 KB 2009/8/20 15:10:00
192 UltraEdit-32\qsg\images\ues_icon.gif 1.32 KB 2009/8/20 15:10:00
193 UltraEdit-32\ipm\images\best_value_bg.gif 1.23 KB 2009/8/20 15:10:00
194 UltraEdit-32\qsg\style.css 1.21 KB 2009/8/20 15:10:00
195 UltraEdit-32\GNU\src\source_code.txt 1.13 KB 2009/8/20 15:10:00
196 UltraEdit-32\GNU\licenses\libxml2.txt 1.1 KB 2009/8/20 15:10:00
197 UltraEdit-32\scripts\hello.js 1.08 KB 2009/8/20 15:10:00
198 UltraEdit-32\ipm\images\forums_icon.gif 1.06 KB 2009/8/20 15:10:00
199 UltraEdit-32\extras\images\ue_icon.gif 957 Bytes 2009/8/20 15:10:00
200 UltraEdit-32\extras\images\us_icon.gif 951 Bytes 2009/8/20 15:10:00

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!