STM32 中断详细讲解.rar
下载
STM32 控制器
查看(43)

所属分类:开发技术 > C
文件大小:906.7 KB
上传日期:2019/4/24 20:26:00
MD5:bdd9baa6c1************b66261c9cf
资源说明:STM32 中断详细讲解,STM32 中断非常强大,每个外设都可以产生中断,所以中断的讲解放在哪一个外设里面去讲都不合适,NVIC的中文意思是嵌套向量中断控制器,控制着中断的相关功能(其中包括中断源、抢占优先级、响应优先级、中断的使能与失能),在stm32中,一个中断的优先级由两部分决定,一个是抢占式优先级,还有一个是响应优先级。两个优先级组成了一个4位的控制字。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:9,文件:56

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 中断\DebugConfig\Target_1_STM32F103RC_1.0.0.dbgconf 6.79 KB 2015/12/10 17:06:02
2 中断\DebugConfig\Target_1_STM32F103RD_1.0.0.dbgconf 6.79 KB 2015/12/10 17:06:02
3 中断\EventRecorderStub.scvd 339 Bytes 2018/6/3 14:03:55
4 中断\EXTI.c 2.27 KB 2018/7/4 21:01:46
5 中断\EXTI.h 110 Bytes 2018/6/7 10:16:08
6 中断\Listings\NVIC and EXTI.map 67.15 KB 2018/7/4 21:02:38
7 中断\Listings\startup_stm32f10x_hd.lst 53.66 KB 2018/7/4 21:02:37
8 中断\main.c 253 Bytes 2018/7/4 21:02:38
9 中断\NVIC and EXTI.uvguix.Administrator 175.4 KB 2018/7/4 21:02:43
10 中断\NVIC and EXTI.uvoptx 8.65 KB 2018/6/3 10:06:54
11 中断\NVIC and EXTI.uvprojx 20.69 KB 2018/6/2 21:50:01
12 中断\NVIC.c 1.96 KB 2018/6/7 10:13:55
13 中断\NVIC.h 138 Bytes 2018/6/2 21:39:40
14 中断\Objects\ExtDll.iex 19 Bytes 2018/6/3 14:04:28
15 中断\Objects\exti.crf 253.41 KB 2018/7/4 21:02:36
16 中断\Objects\exti.d 1.24 KB 2018/7/4 21:02:36
17 中断\Objects\exti.o 276.95 KB 2018/7/4 21:02:36
18 中断\Objects\main.crf 253.09 KB 2018/7/4 21:02:36
19 中断\Objects\main.d 1.26 KB 2018/7/4 21:02:36
20 中断\Objects\main.o 274.89 KB 2018/7/4 21:02:36
21 中断\Objects\misc.crf 253.92 KB 2018/7/4 21:02:37
22 中断\Objects\misc.d 1.38 KB 2018/7/4 21:02:37
23 中断\Objects\misc.o 279.99 KB 2018/7/4 21:02:37
24 中断\Objects\NVIC and EXTI.axf 250.98 KB 2018/7/4 21:02:38
25 中断\Objects\NVIC and EXTI.build_log.htm 3.73 KB 2018/7/4 21:02:38
26 中断\Objects\NVIC and EXTI.htm 43.35 KB 2018/7/4 21:02:38
27 中断\Objects\NVIC and EXTI.lnp 531 Bytes 2018/7/4 21:02:38
28 中断\Objects\NVIC and EXTI.sct 479 Bytes 2018/6/2 19:28:40
29 中断\Objects\NVIC and EXTI_Target 1.dep 13.52 KB 2018/7/4 21:02:38
30 中断\Objects\nvic.crf 253.02 KB 2018/7/4 21:02:36
31 中断\Objects\nvic.d 1.24 KB 2018/7/4 21:02:36
32 中断\Objects\nvic.o 274.17 KB 2018/7/4 21:02:36
33 中断\Objects\startup_stm32f10x_hd.d 81 Bytes 2018/7/4 21:02:37
34 中断\Objects\startup_stm32f10x_hd.o 6.67 KB 2018/7/4 21:02:37
35 中断\Objects\stm32f10x_exti.crf 254.46 KB 2018/7/4 21:02:37
36 中断\Objects\stm32f10x_exti.d 1.56 KB 2018/7/4 21:02:37
37 中断\Objects\stm32f10x_exti.o 284.33 KB 2018/7/4 21:02:37
38 中断\Objects\stm32f10x_gpio.crf 257.33 KB 2018/7/4 21:02:37
39 中断\Objects\stm32f10x_gpio.d 1.56 KB 2018/7/4 21:02:37
40 中断\Objects\stm32f10x_gpio.o 300.86 KB 2018/7/4 21:02:37
41 中断\Objects\stm32f10x_rcc.crf 260.82 KB 2018/7/4 21:02:37
42 中断\Objects\stm32f10x_rcc.d 1.54 KB 2018/7/4 21:02:37
43 中断\Objects\stm32f10x_rcc.o 321.14 KB 2018/7/4 21:02:37
44 中断\Objects\system_stm32f10x.crf 254.98 KB 2018/7/4 21:02:37
45 中断\Objects\system_stm32f10x.d 1.42 KB 2018/7/4 21:02:37
46 中断\Objects\system_stm32f10x.o 278.72 KB 2018/7/4 21:02:38
47 中断\RTE\Device\STM32F103RC\RTE_Device.h 63.48 KB 2016/9/9 13:58:08
48 中断\RTE\Device\STM32F103RC\startup_stm32f10x_hd.s 15.14 KB 2016/11/11 11:18:04
49 中断\RTE\Device\STM32F103RC\stm32f10x_conf.h 4.07 KB 2014/2/11 17:30:56
50 中断\RTE\Device\STM32F103RC\system_stm32f10x.c 35.7 KB 2016/11/11 11:18:04
51 中断\RTE\Device\STM32F103RD\RTE_Device.h 63.48 KB 2016/9/9 13:58:08
52 中断\RTE\Device\STM32F103RD\startup_stm32f10x_hd.s 15.14 KB 2016/11/11 11:18:04
53 中断\RTE\Device\STM32F103RD\stm32f10x_conf.h 4.07 KB 2014/2/11 17:30:56
54 中断\RTE\Device\STM32F103RD\system_stm32f10x.c 35.7 KB 2016/11/11 11:18:04
55 中断\RTE\_Target_1\RTE_Components.h 499 Bytes 2018/6/2 19:09:45
56 中断\按键触发.png 8.86 KB 2018/7/4 21:04:11
57 中断\RTE\Device\STM32F103RC 0 Bytes 2018/6/2 19:09:45
58 中断\RTE\Device\STM32F103RD 0 Bytes 2018/6/2 21:49:39
59 中断\RTE\Device 0 Bytes 2018/6/2 21:49:39
60 中断\RTE\_Target_1 0 Bytes 2018/6/2 19:09:45
61 中断\DebugConfig 0 Bytes 2018/6/2 21:49:39
62 中断\Listings 0 Bytes 2018/6/2 19:28:41
63 中断\Objects 0 Bytes 2018/7/4 21:02:38
64 中断\RTE 0 Bytes 2018/6/2 19:09:45
65 中断 0 Bytes 2018/7/4 21:05:38

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!