AGV模拟无人机器人搬运.rar
下载
源码 机器人 AGV
查看(36)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:1.33 MB
上传日期:2019-07-13 17:09
MD5:c00fea2c57************9547227117
资源说明:AGV模拟无人机器人搬运,一个AGV模拟界面,能够模拟AGV循迹运动,可以同时运行多个AGV(13),AGV手动添加。AGV是装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:17,文件:145

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 AGV模拟\绘图二\AGVLable\AGVClass.cs 15.05 KB 2013/6/22 14:10:39
2 AGV模拟\绘图二\bin\Debug\绘图二.exe 1.4 MB 2013/6/22 14:19:36
3 AGV模拟\绘图二\bin\Debug\绘图二.pdb 123.5 KB 2013/6/22 14:19:36
4 AGV模拟\绘图二\bin\Debug\绘图二.vshost.exe 11.33 KB 2013/6/22 14:20:57
5 AGV模拟\绘图二\bin\Debug\绘图二.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2010/3/17 22:39:16
6 AGV模拟\绘图二\CartoonClass\CartoonClass.cs 1.65 KB 2013/6/22 14:10:39
7 AGV模拟\绘图二\ClassDiagram1.cd 1 Bytes 2013/6/17 10:11:08
8 AGV模拟\绘图二\Comport\ComClass.cs 164 Bytes 2013/6/18 20:48:16
9 AGV模拟\绘图二\Config\Config.cs 2.76 KB 2013/6/22 14:10:39
10 AGV模拟\绘图二\List\ListClass.cs 4.77 KB 2013/6/17 16:23:35
11 AGV模拟\绘图二\LoginForm.cs 1.28 KB 2013/6/18 15:28:17
12 AGV模拟\绘图二\LoginForm.Designer.cs 5.34 KB 2013/6/9 16:00:27
13 AGV模拟\绘图二\LoginForm.resx 40.48 KB 2013/6/9 15:54:39
14 AGV模拟\绘图二\MainForm.cs 8.52 KB 2013/6/22 14:18:54
15 AGV模拟\绘图二\MainForm.Designer.cs 45.4 KB 2013/6/22 9:39:14
16 AGV模拟\绘图二\MainForm.resx 35.42 KB 2013/6/22 9:39:14
17 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 4.34 KB 2013/6/8 13:56:03
18 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 16.2 KB 2013/6/22 14:19:36
19 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\GenerateResource.read.1.tlog 18.08 KB 2013/6/22 14:10:40
20 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\GenerateResource.write.1.tlog 5.1 KB 2013/6/22 14:10:40
21 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 7.71 KB 2013/6/8 13:59:17
22 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\TempPE\Properties.Resources.Designer.cs.dll 15.5 KB 2013/6/9 15:37:34
23 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.csproj.FileListAbsolute.txt 1.21 KB 2013/6/22 14:20:57
24 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.exe 1.4 MB 2013/6/22 14:19:36
25 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.LoginForm.resources 23.56 KB 2013/6/22 14:10:39
26 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.MainForm.resources 20.06 KB 2013/6/22 14:10:39
27 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.pdb 123.5 KB 2013/6/22 14:19:36
28 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.Properties.Resources.resources 1.29 MB 2013/6/22 14:10:39
29 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\绘图二.StartForm.resources 20.06 KB 2013/6/22 14:10:39
30 AGV模拟\绘图二\Path\PathClass.cs 20.46 KB 2013/6/22 14:18:26
31 AGV模拟\绘图二\Program.cs 495 Bytes 2013/6/18 15:28:17
32 AGV模拟\绘图二\Properties\AssemblyInfo.cs 1.34 KB 2013/6/8 10:34:16
33 AGV模拟\绘图二\Properties\Resources.Designer.cs 27.95 KB 2013/6/9 15:37:34
34 AGV模拟\绘图二\Properties\Resources.resx 30.08 KB 2013/6/9 15:37:34
35 AGV模拟\绘图二\Properties\Settings.Designer.cs 1.07 KB 2013/6/8 10:34:16
36 AGV模拟\绘图二\Properties\Settings.settings 249 Bytes 2013/6/8 10:34:16
37 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV10off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
38 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV10on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
39 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV10sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
40 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV11off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
41 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV11on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
42 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV11sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
43 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV12off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
44 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV12on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
45 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV12sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
46 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV13off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
47 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV13on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
48 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV13sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
49 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV1off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
50 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV1on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
51 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV1sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
52 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV2off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
53 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV2on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
54 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV2sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
55 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV3off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
56 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV3on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
57 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV3sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
58 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV4off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
59 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV4on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
60 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV4sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
61 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV5off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
62 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV5on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
63 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV5sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
64 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV6off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
65 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV6on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
66 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV6sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
67 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV7off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
68 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV7on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
69 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV7sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
70 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV8off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
71 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV8on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
72 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV8sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
73 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV9off.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
74 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV9on.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
75 AGV模拟\绘图二\Resources\AGV9sby.bmp 9.86 KB 2013/6/9 15:37:18
76 AGV模拟\绘图二\Resources\Backgroud01.bmp 114.31 KB 2013/6/9 15:37:18
77 AGV模拟\绘图二\Resources\backgroud02.bmp 267.24 KB 2013/6/9 15:37:18
78 AGV模拟\绘图二\Resources\BcurrentPT.bmp 5.99 KB 2013/6/9 15:37:18
79 AGV模拟\绘图二\Resources\Bstate.bmp 5.99 KB 2013/6/9 15:37:18
80 AGV模拟\绘图二\Resources\Btarget.bmp 5.99 KB 2013/6/9 15:37:18
81 AGV模拟\绘图二\Resources\Bvelocity.bmp 5.99 KB 2013/6/9 15:37:18
82 AGV模拟\绘图二\Resources\logo.jpg 7.62 KB 2013/6/9 15:37:18
83 AGV模拟\绘图二\Resources\Num0.jpg 558 Bytes 2013/6/9 15:37:18
84 AGV模拟\绘图二\Resources\Num10g.jpg 563 Bytes 2013/6/9 15:37:18
85 AGV模拟\绘图二\Resources\Num10r.jpg 497 Bytes 2013/6/9 15:37:18
86 AGV模拟\绘图二\Resources\Num11g.jpg 551 Bytes 2013/6/9 15:37:18
87 AGV模拟\绘图二\Resources\Num11r.jpg 490 Bytes 2013/6/9 15:37:18
88 AGV模拟\绘图二\Resources\Num12g.jpg 562 Bytes 2013/6/9 15:37:18
89 AGV模拟\绘图二\Resources\Num12r.jpg 493 Bytes 2013/6/9 15:37:18
90 AGV模拟\绘图二\Resources\Num13g.jpg 563 Bytes 2013/6/9 15:37:18
91 AGV模拟\绘图二\Resources\Num13r.jpg 491 Bytes 2013/6/9 15:37:18
92 AGV模拟\绘图二\Resources\Num1g.jpg 451 Bytes 2013/6/9 15:37:18
93 AGV模拟\绘图二\Resources\Num1r.jpg 412 Bytes 2013/6/9 15:37:18
94 AGV模拟\绘图二\Resources\Num2g.jpg 474 Bytes 2013/6/9 15:37:18
95 AGV模拟\绘图二\Resources\Num2r.jpg 423 Bytes 2013/6/9 15:37:18
96 AGV模拟\绘图二\Resources\Num3g.jpg 458 Bytes 2013/6/9 15:37:18
97 AGV模拟\绘图二\Resources\Num3r.jpg 420 Bytes 2013/6/9 15:37:18
98 AGV模拟\绘图二\Resources\Num4g.jpg 485 Bytes 2013/6/9 15:37:18
99 AGV模拟\绘图二\Resources\Num4r.jpg 435 Bytes 2013/6/9 15:37:18
100 AGV模拟\绘图二\Resources\Num5g.jpg 459 Bytes 2013/6/9 15:37:18
101 AGV模拟\绘图二\Resources\Num5r.jpg 419 Bytes 2013/6/9 15:37:18
102 AGV模拟\绘图二\Resources\Num6g.jpg 473 Bytes 2013/6/9 15:37:18
103 AGV模拟\绘图二\Resources\Num6r.jpg 428 Bytes 2013/6/9 15:37:18
104 AGV模拟\绘图二\Resources\Num7g.jpg 457 Bytes 2013/6/9 15:37:18
105 AGV模拟\绘图二\Resources\Num7r.jpg 418 Bytes 2013/6/9 15:37:18
106 AGV模拟\绘图二\Resources\Num8g.jpg 505 Bytes 2013/6/9 15:37:18
107 AGV模拟\绘图二\Resources\Num8r.jpg 450 Bytes 2013/6/9 15:37:18
108 AGV模拟\绘图二\Resources\Num9g.jpg 462 Bytes 2013/6/9 15:37:18
109 AGV模拟\绘图二\Resources\Num9r.jpg 421 Bytes 2013/6/9 15:37:18
110 AGV模拟\绘图二\Resources\run.jpg 1.26 KB 2013/6/9 15:37:18
111 AGV模拟\绘图二\Resources\Signal.bmp 10.83 KB 2013/6/9 15:37:18
112 AGV模拟\绘图二\Resources\speed.jpg 1.37 KB 2013/6/9 15:37:18
113 AGV模拟\绘图二\Resources\stop.jpg 1.24 KB 2013/6/9 15:37:18
114 AGV模拟\绘图二\Resources\Target10d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
115 AGV模拟\绘图二\Resources\Target10u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
116 AGV模拟\绘图二\Resources\Target11d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
117 AGV模拟\绘图二\Resources\Target11u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
118 AGV模拟\绘图二\Resources\Target12d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
119 AGV模拟\绘图二\Resources\Target12u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
120 AGV模拟\绘图二\Resources\Target1d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
121 AGV模拟\绘图二\Resources\Target1u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
122 AGV模拟\绘图二\Resources\Target2d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
123 AGV模拟\绘图二\Resources\Target2u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
124 AGV模拟\绘图二\Resources\Target3d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
125 AGV模拟\绘图二\Resources\Target3u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
126 AGV模拟\绘图二\Resources\Target4d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
127 AGV模拟\绘图二\Resources\Target4u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
128 AGV模拟\绘图二\Resources\Target5d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
129 AGV模拟\绘图二\Resources\Target5u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
130 AGV模拟\绘图二\Resources\Target6d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
131 AGV模拟\绘图二\Resources\Target6u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
132 AGV模拟\绘图二\Resources\Target7d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
133 AGV模拟\绘图二\Resources\Target7u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
134 AGV模拟\绘图二\Resources\Target8d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
135 AGV模拟\绘图二\Resources\Target8u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
136 AGV模拟\绘图二\Resources\Target9d.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
137 AGV模拟\绘图二\Resources\Target9u.bmp 1.98 KB 2013/6/9 15:37:18
138 AGV模拟\绘图二\Resources\welcome.bmp 413.49 KB 2013/6/9 15:37:18
139 AGV模拟\绘图二\SplashForm.resx 35.42 KB 2013/6/18 10:35:32
140 AGV模拟\绘图二\StartForm.cs 1.24 KB 2013/6/22 10:57:46
141 AGV模拟\绘图二\StartForm.Designer.cs 2.95 KB 2013/6/18 16:17:14
142 AGV模拟\绘图二\StartForm.resx 35.42 KB 2013/6/18 16:17:14
143 AGV模拟\绘图二\绘图二.csproj 12.24 KB 2013/6/22 14:10:39
144 AGV模拟\绘图二.sln 869 Bytes 2013/6/9 14:47:19
145 AGV模拟\绘图二.suo 41.5 KB 2013/6/22 14:18:59
146 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug\TempPE 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
147 AGV模拟\绘图二\obj\x86\Debug 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
148 AGV模拟\绘图二\bin\Debug 0 Bytes 2013/6/22 16:53:00
149 AGV模拟\绘图二\bin\Release 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
150 AGV模拟\绘图二\obj\x86 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
151 AGV模拟\绘图二\AGVLable 0 Bytes 2013/6/22 16:53:00
152 AGV模拟\绘图二\bin 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
153 AGV模拟\绘图二\CartoonClass 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
154 AGV模拟\绘图二\Comport 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
155 AGV模拟\绘图二\Config 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
156 AGV模拟\绘图二\List 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
157 AGV模拟\绘图二\obj 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
158 AGV模拟\绘图二\Path 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
159 AGV模拟\绘图二\Properties 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
160 AGV模拟\绘图二\Resources 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59
161 AGV模拟\绘图二 0 Bytes 2013/6/22 16:53:00
162 AGV模拟 0 Bytes 2013/6/22 16:52:59

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!