POSIX多线程程序设计中文版+源码.zip
下载
多线程 源码 书籍
查看(44)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:13.04 MB
上传日期:2019-08-10 10:09
MD5:c372418f32************c786aaea50
资源说明:POSIX多线程程序设计中文版完整版,有配套源码内容提要,本书深入描述了IEEE的开放系统接口标准-POSIX线程,通常称为Pthreads标准。本,书首先解释了线程的基本概念,包括异步编程、线程的生命周期和同步机制;然后讨论了,一些高级话题,包括属性对象、线程私有数据和实时调度。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:2,文件:56

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 POSIX多线程程序设计中文版 0 Bytes 2017/7/10 17:29:27
2 POSIX多线程程序设计中文版\POSIX多线程程序设计中文版.pdf 14.06 MB 2017/6/27 21:58:51
3 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src 0 Bytes 2017/7/10 17:29:27
4 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\alarm.c 855 Bytes 1997/4/3 0:25:40
5 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\alarm_cond.c 5.99 KB 2017/6/27 21:29:00
6 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\alarm_fork.c 1.56 KB 1997/4/3 0:25:40
7 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\alarm_mutex.c 5.78 KB 2017/6/27 20:48:43
8 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\alarm_thread.c 1.57 KB 2017/6/27 20:01:05
9 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\atfork.c 3.34 KB 1997/4/3 0:25:40
10 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\backoff.c 6.11 KB 1997/4/3 2:09:48
11 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\barrier.c 4.19 KB 1997/4/3 0:25:40
12 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\barrier.h 1.34 KB 1997/4/3 0:25:40
13 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\barrier_main.c 3 KB 1997/4/3 0:25:40
14 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cancel.c 1.68 KB 1997/4/3 0:25:40
15 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cancel_async.c 3.28 KB 1997/4/3 0:25:40
16 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cancel_cleanup.c 2.61 KB 1997/4/3 0:25:42
17 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cancel_disable.c 1.64 KB 1997/4/3 0:25:42
18 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cancel_subcontract.c 3.13 KB 1997/4/3 0:25:42
19 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cond.c 2.58 KB 2017/6/27 21:06:53
20 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cond_attr.c 1010 Bytes 1997/4/3 0:25:42
21 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cond_dynamic.c 1.11 KB 1997/4/3 0:25:42
22 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\cond_static.c 700 Bytes 1997/4/3 0:25:42
23 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\crew.c 15.22 KB 1997/4/3 0:25:42
24 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\errors.h 1.39 KB 1997/4/3 0:25:40
25 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\flock.c 2.31 KB 1997/4/3 0:25:42
26 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\getlogin.c 1.1 KB 1997/4/3 0:25:42
27 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\hello.c 569 Bytes 1997/4/3 0:25:42
28 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\inertia.c 1.48 KB 1997/4/3 0:25:42
29 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\lifecycle.c 751 Bytes 2017/6/27 20:14:14
30 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\Makefile 1.89 KB 1997/4/3 2:13:48
31 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\mutex_attr.c 1.03 KB 1997/4/3 0:25:42
32 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\mutex_dynamic.c 801 Bytes 1997/4/3 0:25:42
33 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\mutex_static.c 544 Bytes 1997/4/3 0:25:42
34 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\once.c 1.8 KB 1997/4/3 0:25:44
35 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\pipe.c 7.88 KB 1997/4/3 0:25:44
36 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\putchar.c 2.68 KB 1997/4/3 0:25:44
37 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\README 4.45 KB 1997/4/3 1:41:16
38 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\rwlock.c 6.83 KB 1997/4/3 0:25:44
39 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\rwlock.h 1.65 KB 1997/4/3 0:25:40
40 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\rwlock_main.c 4.6 KB 1997/4/3 0:25:44
41 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\rwlock_try_main.c 4.35 KB 1997/4/3 0:25:44
42 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\sched_attr.c 4.72 KB 1997/4/3 0:25:44
43 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\sched_thread.c 2.25 KB 1997/4/3 0:25:44
44 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\semaphore_signal.c 3.05 KB 1997/4/3 0:25:44
45 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\semaphore_wait.c 1.89 KB 1997/4/3 2:39:44
46 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\server.c 9.98 KB 1997/4/3 0:25:44
47 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\sigev_thread.c 2.84 KB 1997/4/3 0:25:44
48 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\sigwait.c 2.93 KB 1997/4/3 0:25:44
49 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\susp.c 8.55 KB 1997/4/3 2:09:48
50 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\thread.c 632 Bytes 1997/4/3 0:25:44
51 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\thread_attr.c 2.03 KB 1997/4/3 0:25:46
52 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\thread_error.c 877 Bytes 1997/4/3 0:25:46
53 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\trylock.c 3.3 KB 1997/4/3 0:25:46
54 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\tsd_destructor.c 3.31 KB 1997/4/3 0:25:46
55 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\tsd_once.c 2.06 KB 1997/4/3 0:25:46
56 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\workq.c 9.53 KB 1997/4/3 0:25:46
57 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\workq.h 2.09 KB 1997/4/3 0:25:40
58 POSIX多线程程序设计中文版\programs_src\workq_main.c 3.71 KB 1997/4/3 0:25:46

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!