Axure元件库.rar
下载
工具 设计 RP 原型
查看(49)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:59.85 MB
上传日期:2019-09-30 08:57
MD5:406569ee9d************f2258c1b4f
资源说明:Axure RP是美国Axure Software Solution公司旗舰产品,是一个专业的快速原型设计工具,让负责定义需求和规格、设计功能和界面的专家能够快速创建应用软件或Web网站的线框图、流程图、原型和规格说明文档。作为专业的原型设计工具,它能快速、高效的创建原型,同时支持多人协作设计和版本控制管理。元件库能够快速制作出高质量的原型设计。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:18

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Axure元件库\AntD_Library_V2.01.rplib 3.52 MB 2018/3/9 13:47:12
2 Axure元件库\axhubcharts.rplib 312.14 KB 2018/5/29 16:43:15
3 Axure元件库\H5.rplib 2.32 MB 2018/3/20 17:14:12
4 Axure元件库\library.ant.design_Mob.rplib 2.16 MB 2018/3/20 17:14:12
5 Axure元件库\library.ant.design_Web_3.0.rplib 9.73 MB 2018/3/20 17:14:12
6 Axure元件库\SVG矢量图标.rplib 1.23 MB 2018/5/31 10:16:36
7 Axure元件库\交互原型Web元件库 完整版v1.0.rplib 9.09 MB 2018/3/20 17:14:12
8 Axure元件库\交互原型移动端元件库.rplib 3.92 MB 2018/3/20 17:14:12
9 Axure元件库\交互原型设计指南 v1.3.rplib 5.92 MB 2018/3/20 17:14:12
10 Axure元件库\后台业务管理系统原型模板.rplib 10.31 MB 2018/3/20 17:14:12
11 Axure元件库\微信小程序WEUI AXURE组件.rplib 1.28 MB 2018/9/28 17:09:49
12 Axure元件库\手机控件库.rplib 3.13 MB 2018/3/20 17:14:12
13 Axure元件库\手机模型.rplib 695.64 KB 2018/3/20 17:14:12
14 Axure元件库\手机模板..rplib 848.08 KB 2018/3/20 17:14:12
15 Axure元件库\数据图表统计控件.rplib 134.7 KB 2018/3/20 17:14:12
16 Axure元件库\蚂蚁金服后台_Web标准包.rplib 4.6 MB 2018/3/20 17:14:12
17 Axure元件库\蚂蚁金服移动端_Mob补充包.rplib 1.05 MB 2018/3/20 17:14:12
18 Axure元件库\饿了么组件库Element_Components_v1.1.0.rplib 1006.79 KB 2018/9/28 17:04:56
19 Axure元件库 0 Bytes 2018/10/17 15:05:22

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!