TSP问题的禁忌搜索解法MATLAB程序.rar
下载
算法 matlab 城市
查看(27)

所属分类:人工智能 > 机器学习
文件大小:580.63 KB
上传日期:2019-11-01 21:12
MD5:77b0055cd3************637facf61d
资源说明:程序采用智能优化方法的禁忌搜索算法解决中国31省会城市的TSP问题,内含MATLAB源程序。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:14

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 智能优化TSP作业数据\1.jpg 88.23 KB 2017/9/19 22:40:32
2 智能优化TSP作业数据\10.jpg 74.34 KB 2017/9/19 22:40:34
3 智能优化TSP作业数据\150.jpg 65.82 KB 2017/9/19 22:40:49
4 智能优化TSP作业数据\1500.jpg 64.12 KB 2017/9/19 22:43:00
5 智能优化TSP作业数据\20.jpg 69.13 KB 2017/9/19 22:40:35
6 智能优化TSP作业数据\2000.jpg 63.63 KB 2017/9/19 22:43:49
7 智能优化TSP作业数据\400.jpg 64 KB 2017/9/19 22:41:13
8 智能优化TSP作业数据\5.jpg 79.42 KB 2017/9/19 22:40:33
9 智能优化TSP作业数据\60.jpg 67.96 KB 2017/9/19 22:40:40
10 智能优化TSP作业数据\800.jpg 64.09 KB 2017/9/19 22:41:53
11 智能优化TSP作业数据\TabuSearch.m 6.42 KB 2017/9/19 22:25:06
12 智能优化TSP作业数据\程序代码及城市序号.txt 6.76 KB 2017/9/25 16:38:38
13 智能优化TSP作业数据\运行结果.png 72.75 KB 2017/9/19 22:47:23
14 智能优化TSP作业数据\进化曲线.jpg 31.98 KB 2017/9/19 22:44:21
15 智能优化TSP作业数据 0 Bytes 2017/9/25 16:39:03

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!