python sklearn决策树.rar
下载
Python 数据
查看(28)

所属分类:人工智能 > 机器学习
文件大小:751.06 KB
上传日期:2019-11-01 21:49
MD5:37a42fd9ba************66ab78e6d9
资源说明:内含原始数据集,测试集和实验要求,运用sklearn简单实现决策树,用于学习python,sklearn基础,能够生成决策树pdf以供入门者参考。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:14

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 adult\Adult Data Set.docx 46.85 KB 2016/12/20 13:34:22
2 adult\adult.data 3.79 MB 2016/12/20 13:26:44
3 adult\adult.names 5.11 KB 2016/12/20 13:26:02
4 adult\adult.test 1.91 MB 2019/1/3 13:17:05
5 adult\adult1.dot 8.06 KB 2019/1/3 14:37:28
6 adult\adult1.pdf 46.79 KB 2019/1/3 14:37:30
7 adult\adult2.dot 8.06 KB 2019/1/3 14:35:55
8 adult\adult2.pdf 47.3 KB 2019/1/3 14:35:57
9 adult\adult3.pdf 46.79 KB 2019/1/3 14:35:59
10 adult\Index.txt 140 Bytes 2016/12/20 13:26:18
11 adult\old.adult.names 4.17 KB 2016/12/20 13:26:14
12 adult\untitled0.py 8.32 KB 2019/1/3 14:34:52
13 adult\untitled1.py 6.39 KB 2019/1/3 13:53:12
14 adult\实验内容.docx 14.27 KB 2019/1/2 23:58:37
15 adult 0 Bytes 2019/1/6 15:15:15

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: python古诗词生成.rar
下一资源: terrasar-x SAR数据.zip