OPC 组件.rar
下载
开发 组件 OPC
查看(101)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:587.49 KB
上传日期:2021-03-31 00:07
MD5:4fc9ffcf78************b8709eb8ee
资源说明:用于注册opc环境,用于注册opc环境用,于注册opc环境。OPC(OLE for Process Control)技术是指为了给工业控制系统应用程序之间的通信建立一个接口标准,在工业控制设备与控制软件之间建立统一的数据存取规范。它给工业控制领域提供了一种标准数据访问机制,将硬件与应用软件有效地分离开来,是一套与厂商无关的软件数据交换标准接口和规程,主要解决过程控制系统与其数据源的数据交换问题,可以在各个应用之间提供透明的数据访问。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:11

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 OPC组件\opcbc_ps.dll 80.22 KB 2009/2/5 3:03:54
2 OPC组件\OpcClient.dll 6 KB 2009/3/16 14:45:38
3 OPC组件\opccomn_ps.dll 72.22 KB 2009/2/5 3:03:50
4 OPC组件\opcdaauto.dll 228 KB 2004/10/12 12:10:40
5 OPC组件\OPCdotNETLib.dll 48 KB 2009/2/23 15:20:22
6 OPC组件\opchda_ps.dll 100.22 KB 2009/2/5 3:03:50
7 OPC组件\opcproxy.dll 116.22 KB 2009/2/5 3:03:50
8 OPC组件\OpcRcw.Da.dll 20.5 KB 2008/7/9 16:50:04
9 OPC组件\opcsec_ps.dll 64.22 KB 2009/2/5 3:03:56
10 OPC组件\OpcServices.dll 1.11 MB 2010/11/21 11:23:51
11 OPC组件\opc_aeps.dll 84.22 KB 2009/2/5 3:03:50
12 OPC组件 0 Bytes 2020/9/11 22:27:46

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!