mymeter仪表盘控件.zip
下载
源码 仪器
查看(42)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:4.63 MB
上传日期:2021-12-03 16:45
MD5:572c70e45d************68b1967746
资源说明:该程序是针对仪器仪表工控软件开发可用到的仪表盘控件源码,像仪表盘一样的显示表针运动。

[资源合计] 文件夹:6,文件:69

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 MyMeter 0 Bytes 2021/11/8 14:21:59
2 MyMeter\AutoBuild.h 194 Bytes 2006/1/11 18:42:04
3 MyMeter\Debug 0 Bytes 2021/11/8 14:21:59
4 MyMeter\Debug\HyperLink.obj 46.86 KB 2017/2/23 9:48:48
5 MyMeter\Debug\Meter.obj 56.37 KB 2017/2/23 9:48:48
6 MyMeter\Debug\MyMeter.exe 136.12 KB 2017/2/23 9:48:49
7 MyMeter\Debug\MyMeter.ilk 361.88 KB 2017/2/23 9:48:49
8 MyMeter\Debug\MyMeter.obj 14.22 KB 2017/2/23 9:48:48
9 MyMeter\Debug\MyMeter.pch 5.25 MB 2017/2/23 9:48:48
10 MyMeter\Debug\MyMeter.pdb 369 KB 2017/2/23 9:48:49
11 MyMeter\Debug\MyMeter.res 2.48 KB 2017/2/23 9:48:48
12 MyMeter\Debug\MyMeterDlg.obj 28.35 KB 2017/2/23 9:48:48
13 MyMeter\Debug\StdAfx.obj 103.76 KB 2017/2/23 9:48:48
14 MyMeter\Debug\vc60.idb 217 KB 2017/2/23 9:48:50
15 MyMeter\Debug\vc60.pdb 356 KB 2017/2/23 9:48:48
16 MyMeter\HyperLink.cpp 12.76 KB 1999/3/12 14:08:36
17 MyMeter\HyperLink.h 3.24 KB 2000/11/28 11:02:04
18 MyMeter\MemDC.h 3.21 KB 2000/6/16 7:07:50
19 MyMeter\Meter.cpp 16.28 KB 2003/9/24 12:05:50
20 MyMeter\Meter.h 2.77 KB 2003/9/24 12:04:30
21 MyMeter\MyMeter.aps 20.63 KB 2017/2/23 9:48:45
22 MyMeter\MyMeter.clw 1.34 KB 2017/2/23 9:48:59
23 MyMeter\MyMeter.cpp 2.03 KB 2003/9/16 21:24:06
24 MyMeter\MyMeter.dsp 4.38 KB 2003/9/24 13:00:22
25 MyMeter\MyMeter.dsw 539 Bytes 2003/9/16 21:23:04
26 MyMeter\MyMeter.h 1.3 KB 2003/9/16 20:30:04
27 MyMeter\MyMeter.ncb 129 KB 2017/2/23 9:49:00
28 MyMeter\MyMeter.opt 110 KB 2017/2/23 9:48:59
29 MyMeter\MyMeter.plg 2.21 KB 2017/2/23 9:48:49
30 MyMeter\MyMeter.rc 5.19 KB 2006/1/11 18:42:32
31 MyMeter\MyMeterDlg.cpp 5.12 KB 2003/9/24 13:10:42
32 MyMeter\MyMeterDlg.h 1.37 KB 2003/9/24 13:10:00
33 MyMeter\ReadMe.txt 3.51 KB 2003/9/16 20:30:04
34 MyMeter\res 0 Bytes 2021/11/8 14:21:59
35 MyMeter\res\MyMeter.ico 1.05 KB 2003/9/16 20:30:04
36 MyMeter\res\MyMeter.rc2 399 Bytes 2003/9/16 20:30:04
37 MyMeter\Resource.h 731 Bytes 2003/9/24 13:05:34
38 MyMeter\StdAfx.cpp 209 Bytes 2003/9/16 20:30:04
39 MyMeter\StdAfx.h 1.03 KB 2003/9/16 20:30:04
40 xcf_meter 0 Bytes 2021/11/8 14:22:00
41 xcf_meter\AutoBuild.h 194 Bytes 2006/1/11 18:49:58
42 xcf_meter\Debug 0 Bytes 2021/11/8 14:22:00
43 xcf_meter\Debug\Meter.obj 56.4 KB 2017/2/23 9:49:23
44 xcf_meter\Debug\StdAfx.obj 103.78 KB 2017/2/23 9:49:22
45 xcf_meter\Debug\vc60.idb 209 KB 2017/2/23 9:49:23
46 xcf_meter\Debug\vc60.pdb 356 KB 2017/2/23 9:49:23
47 xcf_meter\Debug\xcf_meter.exe 120.12 KB 2017/2/23 9:49:23
48 xcf_meter\Debug\xcf_meter.ilk 290.5 KB 2017/2/23 9:49:23
49 xcf_meter\Debug\xcf_meter.obj 14.57 KB 2017/2/23 9:49:23
50 xcf_meter\Debug\xcf_meter.pch 5.25 MB 2017/2/23 9:49:22
51 xcf_meter\Debug\xcf_meter.pdb 321 KB 2017/2/23 9:49:23
52 xcf_meter\Debug\xcf_meter.res 2.63 KB 2017/2/23 9:49:22
53 xcf_meter\Debug\xcf_meterDlg.obj 29.13 KB 2017/2/23 9:49:23
54 xcf_meter\MemDC.h 3.21 KB 2000/6/16 7:07:50
55 xcf_meter\Meter.cpp 16.28 KB 2006/1/11 19:05:36
56 xcf_meter\Meter.h 2.77 KB 2003/9/24 12:04:30
57 xcf_meter\ReadMe.txt 3.55 KB 2006/1/11 18:46:30
58 xcf_meter\res 0 Bytes 2021/11/8 14:22:00
59 xcf_meter\res\xcf_meter.ico 1.05 KB 2006/1/11 18:46:30
60 xcf_meter\res\xcf_meter.rc2 401 Bytes 2006/1/11 18:46:30
61 xcf_meter\Resource.h 779 Bytes 2006/1/11 19:22:48
62 xcf_meter\StdAfx.cpp 211 Bytes 2006/1/11 18:46:30
63 xcf_meter\StdAfx.h 1.03 KB 2006/1/11 18:46:30
64 xcf_meter\xcf_meter.aps 20.87 KB 2017/2/23 9:49:19
65 xcf_meter\xcf_meter.clw 1.24 KB 2017/2/23 9:49:19
66 xcf_meter\xcf_meter.cpp 2.06 KB 2006/1/11 18:46:30
67 xcf_meter\xcf_meter.dsp 3.92 KB 2006/1/11 19:45:10
68 xcf_meter\xcf_meter.dsw 543 Bytes 2006/1/11 18:46:30
69 xcf_meter\xcf_meter.h 1.33 KB 2006/1/11 18:46:30
70 xcf_meter\xcf_meter.ncb 73 KB 2017/2/23 9:49:34
71 xcf_meter\xcf_meter.opt 109 KB 2017/2/23 9:49:34
72 xcf_meter\xcf_meter.plg 2.1 KB 2017/2/23 9:49:23
73 xcf_meter\xcf_meter.rc 5.35 KB 2006/1/11 19:45:40
74 xcf_meter\xcf_meterDlg.cpp 4.98 KB 2006/1/11 19:44:12
75 xcf_meter\xcf_meterDlg.h 1.43 KB 2006/1/11 19:29:34

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!