echarts世界中国美国各县区json文件地图数据.zip
下载
地图 数据 美国
查看(116)

所属分类:开发技术 > Web开发
文件大小:4.77 MB
上传日期:2020-02-24 19:12
MD5:1fb56d60aa************53b8abaff9
资源说明:自己整理的中国各省市区json文件,美国州县文件(excel格式,需要的可以自己写个码整理)及世界各国json文件。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:3,文件:384

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 geojson合集\china-cities.json 1.15 MB 2019/1/18 0:29:56
2 geojson合集\USA_county_json.xlsx 1.05 MB 2019/2/6 19:11:52
3 geojson合集\world.json 986.56 KB 2019/1/18 0:29:56
4 geojson合集\province\xizang.json 670.11 KB 2019/1/18 0:29:56
5 geojson合集\geometryCouties\500100.json 95.78 KB 2019/1/21 17:09:45
6 geojson合集\geometryCouties\542300.json 93.93 KB 2019/1/21 17:09:47
7 geojson合集\geometryCouties\150700.json 91.42 KB 2019/1/21 17:09:39
8 geojson合集\geometryCouties\542400.json 88.57 KB 2019/1/21 17:09:47
9 geojson合集\USAjson.json 86.37 KB 2019/1/21 20:00:22
10 geojson合集\province\xinjiang.json 85.88 KB 2019/1/18 0:29:56
11 geojson合集\geometryCouties\513300.json 84.78 KB 2019/1/21 17:09:46
12 geojson合集\province\sichuan.json 81.98 KB 2019/1/18 0:29:56
13 geojson合集\province\heilongjiang.json 76.6 KB 2019/1/18 0:29:56
14 geojson合集\geometryCouties\542500.json 74.79 KB 2019/1/21 17:09:47
15 geojson合集\province\guangdong.json 70.18 KB 2019/1/18 0:29:56
16 geojson合集\geometryCouties\632700.json 65.9 KB 2019/1/21 17:09:48
17 geojson合集\geometryCouties\542100.json 64.14 KB 2019/1/21 17:09:47
18 geojson合集\geometryCouties\652800.json 62.35 KB 2019/1/21 17:09:48
19 geojson合集\province\yunnan.json 60.91 KB 2019/1/18 0:29:56
20 geojson合集\china.json 59.58 KB 2019/1/18 0:29:56
21 geojson合集\geometryCouties\513200.json 57.54 KB 2019/1/21 17:09:46
22 geojson合集\geometryCouties\632800.json 56.08 KB 2019/1/21 17:09:48
23 geojson合集\province\neimenggu.json 55.97 KB 2019/1/18 0:29:56
24 geojson合集\geometryCouties\230100.json 53.17 KB 2019/1/21 17:09:40
25 geojson合集\geometryCouties\360700.json 52.4 KB 2019/1/21 17:09:42
26 geojson合集\geometryCouties\150400.json 49.74 KB 2019/1/21 17:09:39
27 geojson合集\province\zhejiang.json 49.66 KB 2019/1/18 0:29:56
28 geojson合集\geometryCouties\513400.json 49.13 KB 2019/1/21 17:09:46
29 geojson合集\province\shandong.json 49.13 KB 2019/1/18 0:29:56
30 geojson合集\geometryCouties\653100.json 48.76 KB 2019/1/21 17:09:48
31 geojson合集\province\liaoning.json 48.57 KB 2019/1/18 0:29:56
32 geojson合集\geometryCouties\710000.json 48.54 KB 2019/1/21 17:09:48
33 geojson合集\geometryCouties\542600.json 47.52 KB 2019/1/21 17:09:47
34 geojson合集\province\chongqing.json 47.3 KB 2019/1/18 0:29:56
35 geojson合集\province\gansu.json 46.09 KB 2019/1/18 0:29:56
36 geojson合集\province\guangxi.json 45.68 KB 2019/1/18 0:29:56
37 geojson合集\geometryCouties\152500.json 44.82 KB 2019/1/21 17:09:39
38 geojson合集\geometryCouties\460300.json 44.5 KB 2019/1/21 17:09:45
39 geojson合集\province\hunan.json 44.35 KB 2019/1/18 0:29:56
40 geojson合集\geometryCouties\653200.json 43.87 KB 2019/1/21 17:09:48
41 geojson合集\geometryCouties\130600.json 43.15 KB 2019/1/21 17:09:39
42 geojson合集\province\qinghai.json 42.71 KB 2019/1/18 0:29:56
43 geojson合集\geometryCouties\522600.json 42.58 KB 2019/1/21 17:09:46
44 geojson合集\geometryCouties\610600.json 42.11 KB 2019/1/21 17:09:47
45 geojson合集\province\fujian.json 41.98 KB 2019/1/18 0:29:56
46 geojson合集\geometryCouties\520300.json 41.75 KB 2019/1/21 17:09:46
47 geojson合集\geometryCouties\610800.json 40.64 KB 2019/1/21 17:09:47
48 geojson合集\geometryCouties\451200.json 40.43 KB 2019/1/21 17:09:45
49 geojson合集\province\jilin.json 40.29 KB 2019/1/18 0:29:56
50 geojson合集\geometryCouties\542200.json 39.93 KB 2019/1/21 17:09:47
51 geojson合集\geometryCouties\469000.json 39.28 KB 2019/1/21 17:09:45
52 geojson合集\geometryCouties\632600.json 39.24 KB 2019/1/21 17:09:48
53 geojson合集\province\hebei.json 38.48 KB 2019/1/18 0:29:56
54 geojson合集\geometryCouties\130700.json 38.21 KB 2019/1/21 17:09:39
55 geojson合集\geometryCouties\150900.json 38.12 KB 2019/1/21 17:09:39
56 geojson合集\geometryCouties\654000.json 38.03 KB 2019/1/21 17:09:48
57 geojson合集\province\hubei.json 37.63 KB 2019/1/18 0:29:56
58 geojson合集\geometryCouties\451000.json 37.06 KB 2019/1/21 17:09:45
59 geojson合集\geometryCouties\654300.json 36.87 KB 2019/1/21 17:09:48
60 geojson合集\geometryCouties\522700.json 36.71 KB 2019/1/21 17:09:46
61 geojson合集\geometryCouties\411300.json 36.64 KB 2019/1/21 17:09:43
62 geojson合集\geometryCouties\652900.json 35.97 KB 2019/1/21 17:09:48
63 geojson合集\geometryCouties\431200.json 35.82 KB 2019/1/21 17:09:44
64 geojson合集\geometryCouties\230200.json 35.77 KB 2019/1/21 17:09:40
65 geojson合集\geometryCouties\222400.json 35.66 KB 2019/1/21 17:09:40
66 geojson合集\geometryCouties\623000.json 35.53 KB 2019/1/21 17:09:48
67 geojson合集\geometryCouties\450300.json 35.5 KB 2019/1/21 17:09:45
68 geojson合集\province\henan.json 35.06 KB 2019/1/18 0:29:56
69 geojson合集\geometryCouties\130800.json 34.73 KB 2019/1/21 17:09:39
70 geojson合集\geometryCouties\530800.json 34.66 KB 2019/1/21 17:09:46
71 geojson合集\geometryCouties\532500.json 34.4 KB 2019/1/21 17:09:47
72 geojson合集\geometryCouties\150500.json 34.34 KB 2019/1/21 17:09:39
73 geojson合集\geometryCouties\231000.json 34 KB 2019/1/21 17:09:41
74 geojson合集\geometryCouties\130100.json 33.59 KB 2019/1/21 17:09:39
75 geojson合集\geometryCouties\150600.json 33.32 KB 2019/1/21 17:09:39
76 geojson合集\geometryCouties\350400.json 33.22 KB 2019/1/21 17:09:42
77 geojson合集\geometryCouties\230700.json 33.22 KB 2019/1/21 17:09:40
78 geojson合集\geometryCouties\231100.json 33.01 KB 2019/1/21 17:09:41
79 geojson合集\geometryCouties\350100.json 32.8 KB 2019/1/21 17:09:42
80 geojson合集\geometryCouties\141000.json 32.48 KB 2019/1/21 17:09:39
81 geojson合集\geometryCouties\620900.json 32.38 KB 2019/1/21 17:09:47
82 geojson合集\geometryCouties\532300.json 32.32 KB 2019/1/21 17:09:46
83 geojson合集\geometryCouties\350900.json 32.21 KB 2019/1/21 17:09:42
84 geojson合集\geometryCouties\532900.json 32.08 KB 2019/1/21 17:09:47
85 geojson合集\geometryCouties\360800.json 31.91 KB 2019/1/21 17:09:42
86 geojson合集\geometryCouties\361100.json 31.79 KB 2019/1/21 17:09:42
87 geojson合集\geometryCouties\431100.json 31.74 KB 2019/1/21 17:09:44
88 geojson合集\geometryCouties\610700.json 31.68 KB 2019/1/21 17:09:47
89 geojson合集\province\taiwan.json 31.45 KB 2019/1/18 0:29:56
90 geojson合集\province\guizhou.json 31.35 KB 2019/1/18 0:29:56
91 geojson合集\province\jiangxi.json 31.31 KB 2019/1/18 0:29:56
92 geojson合集\geometryCouties\140900.json 31.17 KB 2019/1/21 17:09:39
93 geojson合集\geometryCouties\450100.json 30.59 KB 2019/1/21 17:09:45
94 geojson合集\geometryCouties\130500.json 30.37 KB 2019/1/21 17:09:39
95 geojson合集\province\shanxi1.json 30.35 KB 2019/1/18 0:29:56
96 geojson合集\geometryCouties\420300.json 30.35 KB 2019/1/21 17:09:43
97 geojson合集\geometryCouties\350700.json 30.25 KB 2019/1/21 17:09:42
98 geojson合集\province\anhui.json 30.19 KB 2019/1/18 0:29:56
99 geojson合集\geometryCouties\530600.json 30.05 KB 2019/1/21 17:09:46
100 geojson合集\geometryCouties\130400.json 29.92 KB 2019/1/21 17:09:39
101 geojson合集\geometryCouties\220200.json 29.71 KB 2019/1/21 17:09:40
102 geojson合集\geometryCouties\431000.json 29.68 KB 2019/1/21 17:09:44
103 geojson合集\geometryCouties\152200.json 29.66 KB 2019/1/21 17:09:39
104 geojson合集\geometryCouties\110100.json 29.63 KB 2019/1/21 17:09:39
105 geojson合集\geometryCouties\530100.json 29.47 KB 2019/1/21 17:09:46
106 geojson合集\geometryCouties\530300.json 28.82 KB 2019/1/21 17:09:46
107 geojson合集\geometryCouties\430500.json 28.81 KB 2019/1/21 17:09:44
108 geojson合集\geometryCouties\231200.json 28.8 KB 2019/1/21 17:09:41
109 geojson合集\geometryCouties\420500.json 28.6 KB 2019/1/21 17:09:43
110 geojson合集\geometryCouties\510100.json 28.4 KB 2019/1/21 17:09:45
111 geojson合集\geometryCouties\141100.json 28.34 KB 2019/1/21 17:09:39
112 geojson合集\province\hainan.json 28.33 KB 2019/1/18 0:29:56
113 geojson合集\geometryCouties\532600.json 28.04 KB 2019/1/21 17:09:47
114 geojson合集\geometryCouties\621200.json 28 KB 2019/1/21 17:09:48
115 geojson合集\geometryCouties\230800.json 27.96 KB 2019/1/21 17:09:40
116 geojson合集\geometryCouties\130200.json 27.43 KB 2019/1/21 17:09:39
117 geojson合集\geometryCouties\130900.json 27.35 KB 2019/1/21 17:09:39
118 geojson合集\geometryCouties\654200.json 26.88 KB 2019/1/21 17:09:48
119 geojson合集\geometryCouties\610900.json 26.61 KB 2019/1/21 17:09:47
120 geojson合集\geometryCouties\621000.json 26.61 KB 2019/1/21 17:09:47
121 geojson合集\geometryCouties\522200.json 26.5 KB 2019/1/21 17:09:46
122 geojson合集\geometryCouties\422800.json 26.39 KB 2019/1/21 17:09:44
123 geojson合集\geometryCouties\220100.json 26.13 KB 2019/1/21 17:09:40
124 geojson合集\geometryCouties\620700.json 26.11 KB 2019/1/21 17:09:47
125 geojson合集\geometryCouties\330300.json 26.08 KB 2019/1/21 17:09:41
126 geojson合集\geometryCouties\610300.json 25.59 KB 2019/1/21 17:09:47
127 geojson合集\geometryCouties\370700.json 25.54 KB 2019/1/21 17:09:43
128 geojson合集\geometryCouties\653000.json 25.46 KB 2019/1/21 17:09:48
129 geojson合集\geometryCouties\540100.json 25.27 KB 2019/1/21 17:09:47
130 geojson合集\geometryCouties\331000.json 25.25 KB 2019/1/21 17:09:41
131 geojson合集\geometryCouties\361000.json 25.24 KB 2019/1/21 17:09:42
132 geojson合集\geometryCouties\120100.json 25.19 KB 2019/1/21 17:09:39
133 geojson合集\geometryCouties\420600.json 25.12 KB 2019/1/21 17:09:43
134 geojson合集\geometryCouties\440200.json 24.99 KB 2019/1/21 17:09:44
135 geojson合集\geometryCouties\440800.json 24.97 KB 2019/1/21 17:09:44
136 geojson合集\geometryCouties\330200.json 24.86 KB 2019/1/21 17:09:41
137 geojson合集\geometryCouties\140700.json 24.57 KB 2019/1/21 17:09:39
138 geojson合集\geometryCouties\210200.json 24.51 KB 2019/1/21 17:09:39
139 geojson合集\geometryCouties\510700.json 24.48 KB 2019/1/21 17:09:46
140 geojson合集\geometryCouties\652300.json 24.39 KB 2019/1/21 17:09:48
141 geojson合集\geometryCouties\430400.json 24.16 KB 2019/1/21 17:09:44
142 geojson合集\geometryCouties\232700.json 24.14 KB 2019/1/21 17:09:41
143 geojson合集\geometryCouties\150800.json 24.12 KB 2019/1/21 17:09:39
144 geojson合集\geometryCouties\330100.json 24.04 KB 2019/1/21 17:09:41
145 geojson合集\geometryCouties\522400.json 24.01 KB 2019/1/21 17:09:46
146 geojson合集\geometryCouties\370600.json 24 KB 2019/1/21 17:09:43
147 geojson合集\geometryCouties\430700.json 23.78 KB 2019/1/21 17:09:44
148 geojson合集\geometryCouties\360400.json 23.73 KB 2019/1/21 17:09:42
149 geojson合集\geometryCouties\411500.json 23.65 KB 2019/1/21 17:09:43
150 geojson合集\geometryCouties\360900.json 23.64 KB 2019/1/21 17:09:42
151 geojson合集\geometryCouties\410300.json 23.57 KB 2019/1/21 17:09:43
152 geojson合集\geometryCouties\511500.json 23.56 KB 2019/1/21 17:09:46
153 geojson合集\geometryCouties\450200.json 23.46 KB 2019/1/21 17:09:45
154 geojson合集\geometryCouties\511300.json 23.4 KB 2019/1/21 17:09:46
155 geojson合集\geometryCouties\350600.json 23.31 KB 2019/1/21 17:09:42
156 geojson合集\geometryCouties\331100.json 23.04 KB 2019/1/21 17:09:41
157 geojson合集\geometryCouties\610400.json 23 KB 2019/1/21 17:09:47
158 geojson合集\province\jiangsu.json 22.58 KB 2019/1/18 0:29:56
159 geojson合集\geometryCouties\140400.json 22.58 KB 2019/1/21 17:09:39
160 geojson合集\geometryCouties\371300.json 22.58 KB 2019/1/21 17:09:43
161 geojson合集\geometryCouties\350800.json 22.55 KB 2019/1/21 17:09:42
162 geojson合集\geometryCouties\530900.json 22.25 KB 2019/1/21 17:09:46
163 geojson合集\geometryCouties\140800.json 22.16 KB 2019/1/21 17:09:39
164 geojson合集\geometryCouties\510800.json 22.13 KB 2019/1/21 17:09:46
165 geojson合集\geometryCouties\632500.json 22.12 KB 2019/1/21 17:09:48
166 geojson合集\geometryCouties\230600.json 22.06 KB 2019/1/21 17:09:40
167 geojson合集\geometryCouties\511100.json 22.06 KB 2019/1/21 17:09:46
168 geojson合集\province\shanxi.json 22.05 KB 2019/1/18 0:29:56
169 geojson合集\geometryCouties\210100.json 21.84 KB 2019/1/21 17:09:39
170 geojson合集\geometryCouties\411700.json 21.73 KB 2019/1/21 17:09:43
171 geojson合集\geometryCouties\131100.json 21.64 KB 2019/1/21 17:09:39
172 geojson合集\geometryCouties\621100.json 21.43 KB 2019/1/21 17:09:48
173 geojson合集\geometryCouties\421100.json 21.18 KB 2019/1/21 17:09:44
174 geojson合集\geometryCouties\371400.json 21.09 KB 2019/1/21 17:09:43
175 geojson合集\geometryCouties\620500.json 21.05 KB 2019/1/21 17:09:47
176 geojson合集\geometryCouties\220500.json 20.93 KB 2019/1/21 17:09:40
177 geojson合集\geometryCouties\441400.json 20.92 KB 2019/1/21 17:09:44
178 geojson合集\province\beijing.json 20.91 KB 2019/1/18 0:29:56
179 geojson合集\geometryCouties\451400.json 20.88 KB 2019/1/21 17:09:45
180 geojson合集\geometryCouties\220600.json 20.84 KB 2019/1/21 17:09:40
181 geojson合集\geometryCouties\441800.json 20.82 KB 2019/1/21 17:09:45
182 geojson合集\geometryCouties\370200.json 20.7 KB 2019/1/21 17:09:42
183 geojson合集\geometryCouties\211300.json 20.66 KB 2019/1/21 17:09:40
184 geojson合集\geometryCouties\230300.json 20.47 KB 2019/1/21 17:09:40
185 geojson合集\geometryCouties\530400.json 20.39 KB 2019/1/21 17:09:46
186 geojson合集\geometryCouties\511700.json 20.37 KB 2019/1/21 17:09:46
187 geojson合集\geometryCouties\522300.json 20.34 KB 2019/1/21 17:09:46
188 geojson合集\geometryCouties\530700.json 20.29 KB 2019/1/21 17:09:46
189 geojson合集\geometryCouties\330900.json 20.07 KB 2019/1/21 17:09:41
190 geojson合集\geometryCouties\430600.json 19.82 KB 2019/1/21 17:09:44
191 geojson合集\geometryCouties\350500.json 19.54 KB 2019/1/21 17:09:42
192 geojson合集\geometryCouties\150200.json 19.5 KB 2019/1/21 17:09:39
193 geojson合集\geometryCouties\611000.json 19.31 KB 2019/1/21 17:09:47
194 geojson合集\geometryCouties\230500.json 19.28 KB 2019/1/21 17:09:40
195 geojson合集\geometryCouties\610500.json 19.25 KB 2019/1/21 17:09:47
196 geojson合集\geometryCouties\341100.json 19.22 KB 2019/1/21 17:09:42
197 geojson合集\geometryCouties\370800.json 19.18 KB 2019/1/21 17:09:43
198 geojson合集\geometryCouties\140200.json 19.17 KB 2019/1/21 17:09:39
199 geojson合集\geometryCouties\150100.json 19.08 KB 2019/1/21 17:09:39
200 geojson合集\geometryCouties\632200.json 19.06 KB 2019/1/21 17:09:48

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!