stm32f407zet6最小系统板.zip
下载
STM32 单片机
查看(217)

所属分类:课程资源 > 嵌入式
文件大小:3.95 MB
上传日期:2021-01-25 00:07
MD5:83653d2a5d************c8840554bc
资源说明:stm32f407zet6最小系统板,stm32F4系列的使用原理图,可做系统板,可以参考元件封装。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:2,文件:9

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 STM32F407ZET6最小系统板 0 Bytes 2017/4/3 16:41:24
2 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.PcbDoc 4.82 MB 2017/3/20 9:15:09
3 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.PcbDoc.htm 5.31 KB 2016/4/17 8:53:40
4 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.PcbLib 462 KB 2016/4/17 9:03:50
5 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.PrjPCB 39.32 KB 2017/3/19 21:13:03
6 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.PrjPCBStructure 52 Bytes 2017/3/20 8:45:54
7 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.SCHLIB 80.5 KB 2015/5/18 14:39:15
8 STM32F407ZET6最小系统板\STM32_F407.SchDoc 510 KB 2017/3/20 8:48:12
9 STM32F407ZET6最小系统板\__Previews 0 Bytes 2016/12/31 18:35:30
10 STM32F407ZET6最小系统板\__Previews\STM32_F407.PcbDocPreview 102.92 KB 2017/3/27 8:32:36
11 STM32F407ZET6最小系统板\__Previews\STM32_F407.SchDocPreview 206.89 KB 2017/3/21 20:11:17

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!