spcom 串口控件包.rar
下载
串口 组件
查看(81)

所属分类:开发技术 > Delphi
文件大小:492.04 KB
上传日期:2022-10-24 17:00
MD5:1430f46a51************0b7dcb483b
资源说明:delphi的组件安装,希望对学习的朋友有用,串口控件包 spcom 学习保存一下,很好使用的一个串口控件。

[资源合计] 文件夹:4,文件:14

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 vclSpcom\LSpcom.bpi 16.41 KB 2016/2/24 10:11:06
2 vclSpcom\LSpcom.bpl 2.05 MB 2016/2/24 10:11:06
3 vclSpcom\LSpcom.dcp 33.7 KB 2016/2/24 10:11:06
4 vclSpcom\LSpcom.dpk 648 Bytes 2015/4/7 10:55:12
5 vclSpcom\LSpcom.dproj 22.29 KB 2016/2/24 10:11:10
6 vclSpcom\LSpcom.dproj.local 596 Bytes 2016/2/24 10:11:10
7 vclSpcom\LSpcom.identcache 92 Bytes 2015/4/7 10:55:12
8 vclSpcom\LSpcom.lib 68.5 KB 2016/2/24 10:11:06
9 vclSpcom\LSpcom.res 448 Bytes 2016/2/24 10:11:02
10 vclSpcom\SPComm.dcu 28.11 KB 2017/3/3 9:04:20
11 vclSpcom\SPComm.pas 62.16 KB 2016/10/5 9:23:28
12 vclSpcom\SPCom使用说明.txt 5.18 KB 2015/4/7 10:55:12
13 vclSpcom\__history\SPComm.pas.~1~ 62.17 KB 2015/4/7 10:55:12
14 vclSpcom\__history\SPComm.pas.~2~ 62.16 KB 2016/10/5 9:22:06
15 vclSpcom\Win32\Debug 0 Bytes 2015/4/7 10:55:30
16 vclSpcom\Win32 0 Bytes 2016/9/26 8:57:03
17 vclSpcom\__history 0 Bytes 2016/10/5 9:23:28
18 vclSpcom 0 Bytes 2016/10/5 9:23:50

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!