POP2015.rar
下载
GIS 数据
查看(37)

所属分类:课程资源 > 数据库
文件大小:27.15 MB
上传日期:2021-11-18 11:10
MD5:a47bcd9321************4809c3cf47
资源说明:pop2015数据,全国2015人口空间分布公里网格数据集。

[资源合计] 文件夹:4,文件:13

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 POP2015\pop2015\info\arc.dir 760 Bytes 2018/6/11 12:44:30
2 POP2015\pop2015\info\arc0000.dat 80 Bytes 2018/6/11 12:44:30
3 POP2015\pop2015\info\arc0000.nit 576 Bytes 2018/6/11 12:44:30
4 POP2015\pop2015\info\arc0001.dat 80 Bytes 2018/6/11 12:44:30
5 POP2015\pop2015\info\arc0001.nit 576 Bytes 2018/6/11 12:44:30
6 POP2015\pop2015\tpop2015\dblbnd.adf 32 Bytes 2018/6/11 12:44:30
7 POP2015\pop2015\tpop2015\hdr.adf 308 Bytes 2018/6/11 12:44:26
8 POP2015\pop2015\tpop2015\log 252 Bytes 2018/6/11 12:44:30
9 POP2015\pop2015\tpop2015\prj.adf 365 Bytes 2018/6/11 12:44:26
10 POP2015\pop2015\tpop2015\sta.adf 32 Bytes 2018/6/11 12:44:30
11 POP2015\pop2015\tpop2015\w001001.adf 130.9 MB 2018/6/11 12:44:30
12 POP2015\pop2015\tpop2015\w001001x.adf 261.78 KB 2018/6/11 12:44:30
13 POP2015\pop2015\tpop2015.aux.xml 395 Bytes 2021/4/23 11:17:14
14 POP2015\pop2015\info 0 Bytes 2021/4/23 11:16:44
15 POP2015\pop2015\tpop2015 0 Bytes 2021/4/23 11:16:49
16 POP2015\pop2015 0 Bytes 2021/4/23 11:16:44
17 POP2015 0 Bytes 2021/4/23 11:16:44

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!