QQ截图工具提取版.zip
下载
QQ 程序 应用
查看(34)

所属分类:操作系统 > 桌面系统
文件大小:18.74 MB
上传日期:2022-06-28 17:10
MD5:00146c425a************4a6238f7e3
资源说明:QQ截图工具提取版,可以截图,与QQ一样,无需登陆,直接可以启动截图。

[资源合计] 文件夹:8,文件:56

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Bin 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
2 Bin\arkFS.dll 74.55 KB 2014/10/26 17:32:00
3 Bin\arkGraphic.dll 347.05 KB 2014/10/26 17:32:00
4 Bin\arkImage.dll 55.55 KB 2014/10/26 17:32:00
5 Bin\arkIOStub.dll 60 KB 2014/10/27 9:21:39
6 Bin\arkIPC.dll 40.05 KB 2014/10/26 17:32:00
7 Bin\AsyncTask.dll 84.05 KB 2014/10/26 17:32:00
8 Bin\Camera.dll 194.55 KB 2014/10/26 17:32:01
9 Bin\Common.dll 1.86 MB 2014/10/26 17:32:01
10 Bin\GF.dll 2.23 MB 2014/10/26 17:32:02
11 Bin\HOOKDLL.COM 16.05 KB 2014/10/26 17:32:00
12 Bin\libexpatw.dll 126.55 KB 2014/10/26 17:32:04
13 Bin\libimagequant.dll 51.55 KB 2014/10/26 17:32:04
14 Bin\libjpegturbo.dll 273.05 KB 2014/10/26 17:32:04
15 Bin\libpng.dll 125.55 KB 2014/10/26 17:32:04
16 Bin\libtcmalloc.dll 173.55 KB 2014/10/26 17:32:04
17 Bin\lua.dll 154.05 KB 2014/10/26 17:32:04
18 Bin\ProcessSession.dll 62.05 KB 2014/10/26 17:32:04
19 Bin\PYG.ini 1.04 KB 2014/10/27 9:27:19
20 Bin\QQExternal.exe 62.55 KB 2014/10/26 17:31:59
21 Bin\RenderService.dll 74.05 KB 2014/10/26 17:32:05
22 Bin\RICHED20.DLL 942.77 KB 2014/10/26 17:32:05
23 Bin\sqlite.dll 438.05 KB 2014/10/26 17:32:05
24 Bin\tinyxml.dll 91.55 KB 2014/10/26 17:32:05
25 Bin\TOOL 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
26 Bin\TOOL\bugreport_screenshot.ini 628 Bytes 2013/8/26 18:19:04
27 Bin\TOOL\certificate 128 Bytes 2014/10/19 9:41:34
28 Bin\TOOL\certificate64 128 Bytes 2014/10/19 9:41:35
29 Bin\TOOL\icon.png 2.62 KB 2014/10/19 9:41:35
30 Bin\TOOL\microsoft.vc80.crt.manifest 1.79 KB 2014/10/19 10:01:16
31 Bin\TOOL\microsoft.vc80.mfc.manifest 1.3 KB 2014/10/19 10:01:16
32 Bin\TOOL\msvcp80.dll 536 KB 2014/10/19 10:01:24
33 Bin\TOOL\msvcr80.dll 612 KB 2014/10/19 10:01:24
34 Bin\TOOL\operation 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
35 Bin\TOOL\operation\cas 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
36 Bin\TOOL\operation\cas\kctrl.dat 1.57 KB 2014/10/26 19:20:46
37 Bin\TOOL\operation\cas\kfmt.datx 130 KB 2014/10/26 19:20:46
38 Bin\TOOL\operation\cas\kinfoc.dll 167.66 KB 2014/10/26 19:20:51
39 Bin\TOOL\PYG.exe 809.45 KB 2014/10/26 19:20:48
40 Bin\TOOL\ScreenCapture.dll 82.62 KB 2014/10/19 9:41:34
41 Bin\TOOL\ScreenCapture64.dll 88.62 KB 2014/10/19 9:41:35
42 Bin\TOOL\热狗.exe 1.08 MB 2014/10/19 9:41:35
43 Bin\TOOL\百度.exe 938.59 KB 2013/8/28 11:13:42
44 Bin\TOOL\要热键运行就把名子修改为PYG 0 Bytes 2014/10/26 21:25:16
45 Bin\xGraphic32.dll 129.05 KB 2014/10/26 17:32:06
46 Bin\xImage.dll 176.05 KB 2014/10/26 17:32:06
47 Bin\zlib.dll 73.55 KB 2014/10/26 17:32:06
48 Bin\小Q屏幕截图.exe 62.55 KB 2014/10/26 17:31:59
49 Misc 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
50 Misc\Camera 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
51 Misc\Camera\Camera.tpc 607 Bytes 2014/8/8 12:36:41
52 Misc\Camera\common.xml 8.88 KB 2014/9/4 9:37:57
53 Misc\Camera\Config.Camera.xml 3.09 KB 2014/9/2 10:19:19
54 Misc\Camera\gf-config.xml 463 Bytes 2014/6/25 10:00:32
55 Misc\Camera\I18N 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
56 Misc\Camera\I18N\2052 0 Bytes 2013/5/23 13:30:06
57 Misc\Camera\I18N\2052\GFStringBundle.xml 4.14 KB 2014/6/25 10:00:32
58 Misc\Camera\I18N\2052\String.Camera.xml 4.91 KB 2014/9/2 10:19:19
59 Misc\Camera\I18N\config.xml 277 Bytes 2014/6/25 10:00:32
60 Misc\Camera\I18N\StringState.xml 185 Bytes 2014/6/25 10:00:32
61 Misc\Camera\Res.rdb 144.53 KB 2014/9/23 12:01:16
62 Misc\Camera\Xtml.rdb 67.32 KB 2014/9/23 12:01:16
63 PYG.nfo 3.72 KB 2008/8/3 14:00:24
64 QQ6.4屏幕截图使用教程.exe 13.89 MB 2014/10/27 11:28:38

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!