Dephi_RS232&TCP-UDP.rar
下载
TCP 测试
查看(16)

所属分类:开发技术 > Delphi
文件大小:297.91 KB
上传日期:2020-10-29 09:33
MD5:47a95cf959************1c9bde8427
资源说明:用Delphi编写的测试助手,可以正对RS232/UDP/TCP进行测试。

[资源合计] 文件夹:2,文件:20

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 232&TCP -UDP\Project1.cfg 390 Bytes 2012/9/17 18:04:00
2 232&TCP -UDP\Project1.dof 2.29 KB 2012/9/17 18:04:00
3 232&TCP -UDP\Project1.dpr 188 Bytes 2012/2/6 0:51:22
4 232&TCP -UDP\Project1.exe 604.5 KB 2018/11/2 9:27:20
5 232&TCP -UDP\Project1.res 30.34 KB 2012/9/14 23:01:40
6 232&TCP -UDP\ReadMe.txt 244 Bytes 2012/2/6 12:31:58
7 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\PSComm.dcu 3.36 KB 2010/3/2 23:47:24
8 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\README.TXT 19.62 KB 1997/5/10 13:41:14
9 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\SPCOMM.DCR 464 Bytes 1997/4/15 5:31:12
10 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\SPComm.dcu 26.03 KB 2008/5/8 15:27:30
11 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\SPComm.pas 62.01 KB 2001/9/27 20:49:56
12 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\SPComm.~pas 62.01 KB 2001/9/27 20:49:56
13 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件\spcommkongjian.dcu 3.4 KB 2010/3/2 23:55:04
14 232&TCP -UDP\Unit1.dcu 16.77 KB 2018/11/1 17:01:05
15 232&TCP -UDP\Unit1.ddp 51 Bytes 2018/11/1 17:03:08
16 232&TCP -UDP\Unit1.dfm 7.14 KB 2018/10/25 9:16:12
17 232&TCP -UDP\Unit1.pas 10.18 KB 2018/11/1 17:01:02
18 232&TCP -UDP\Unit1.~ddp 51 Bytes 2018/11/1 16:59:36
19 232&TCP -UDP\Unit1.~dfm 7.14 KB 2018/10/25 9:16:12
20 232&TCP -UDP\Unit1.~pas 10.18 KB 2018/11/1 16:59:38
21 232&TCP -UDP\spcomm 3.0_串口通信控件 0 Bytes 2018/10/19 9:15:40
22 232&TCP -UDP 0 Bytes 2018/11/2 9:27:20

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!