PT快眼看书小偷 v1.2.zip
下载
源码 下载
查看(17)

所属分类:开发技术 > 其它
文件大小:34.06 KB
上传日期:2022-05-02 16:57
MD5:94d4ad32aa************f0ee13fd38
资源说明:程序为快眼看书小偷,代码不应该属于我原创吧,这是在站长站上下载的一个小偷改的,具体哪个我也忘了,程序很小,仅仅35k。

[资源合计] 文件夹:1,文件:20

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 Book.asp 5.24 KB 2010/3/16 14:47:48
2 Config.asp 14.2 KB 2010/3/16 14:44:30
3 conn.asp 356 Bytes 2010/1/17 13:28:42
4 delbook.asp 4.57 KB 2010/3/16 14:47:48
5 images 0 Bytes 2010/3/16 11:15:14
6 images\1.gif 76 Bytes 2009/8/24 12:51:04
7 images\cn_icp.gif 181 Bytes 2009/8/24 12:51:04
8 images\loading.gif 875 Bytes 2008/3/11 12:11:12
9 images\loginbg.jpg 330 Bytes 2009/8/24 12:51:04
10 images\s.css 8.29 KB 2010/3/16 13:13:42
11 images\search_bg.gif 880 Bytes 2009/8/24 12:51:06
12 images\so.gif 1.23 KB 2009/8/24 12:51:06
13 Index.asp 6.99 KB 2010/3/16 14:47:56
14 mybook.asp 4.35 KB 2010/3/16 14:47:48
15 new.asp 5.5 KB 2010/3/16 14:47:48
16 ReadBook.asp 7.66 KB 2010/3/16 14:47:48
17 Search.asp 4.24 KB 2010/3/16 14:47:48
18 top.asp 5.46 KB 2010/3/16 14:47:48
19 week.asp 5.5 KB 2010/3/16 14:47:48
20 下载说明.txt 379 Bytes 2010/1/21 16:41:52
21 说明.txt 547 Bytes 2010/3/16 14:49:56

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!