GM灰色关联度分析软件.rar
下载
软件 资源
查看(343)

所属分类:课程资源 > 专业指导
文件大小:731.65 KB
上传日期:2020-02-28 16:20
MD5:5d695a9c60************51ad424137
资源说明:国产灰色关联度分析软件,可以计算各种灰色关联的计算,由南航刘思峰开发。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:1,文件:4

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 GMsetup_winxp\main.exe 920 KB 2004/8/28 16:35:32
2 GMsetup_winxp\msvbvm60.dll 1.32 MB 2003/3/15 0:00:00
3 GMsetup_winxp\VB6CHS.DLL 99.77 KB 1998/7/6 0:00:00
4 GMsetup_winxp\用户名和密码.txt 24 Bytes 2007/8/3 12:26:13
5 GMsetup_winxp 0 Bytes 2007/8/3 12:30:41

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!