EIS 拟合软件.rar
下载
软件 资源
查看(241)

所属分类:课程资源 > 科学研究
文件大小:1.87 MB
上传日期:2021-01-06 21:43
MD5:5f97d31203************2a653c405f
资源说明:交流阻抗(EIS)拟合软件,分析载流子传输阻力。交流阻抗(EIS)拟合软件,分析载流子传输阻力。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:2,文件:22

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 EIS 拟合软件\Programs\AUXPNTL 20.29 KB 2017/12/22 19:20:25
2 EIS 拟合软件\Programs\AUXPNTL1 5.49 KB 2017/12/22 19:20:25
3 EIS 拟合软件\Programs\FitResult.lst 3.52 KB 2017/12/22 19:20:25
4 EIS 拟合软件\Programs\Ftengine.exe 544 KB 2008/8/8 10:16:40
5 EIS 拟合软件\Programs\ib10e32.dll 84 KB 2001/7/2 14:41:14
6 EIS 拟合软件\Programs\ib97e32.dll 88 KB 2001/6/18 18:44:22
7 EIS 拟合软件\Programs\ibfs32.dll 128 KB 2001/10/3 16:13:06
8 EIS 拟合软件\Programs\infl 6.78 KB 2017/12/22 19:20:25
9 EIS 拟合软件\Programs\INSTALL-ZV.LOG 5.31 KB 2013/5/21 13:11:02
10 EIS 拟合软件\Programs\InstDll.dll 412 KB 2007/4/9 10:49:00
11 EIS 拟合软件\Programs\Kechk32b.dll 60 KB 2002/5/21 14:56:46
12 EIS 拟合软件\Programs\KeyInstall.exe 414 KB 2007/5/1 9:52:30
13 EIS 拟合软件\Programs\KeyInstall.exe.manifest 464 Bytes 2007/5/1 9:46:46
14 EIS 拟合软件\Programs\Loadz.bas 2.76 KB 2003/4/30 15:40:00
15 EIS 拟合软件\Programs\Loadz.frm 3.86 KB 2003/4/30 15:40:00
16 EIS 拟合软件\Programs\OUTFL 6.85 KB 2017/12/22 19:20:25
17 EIS 拟合软件\Programs\Renew32.exe 100 KB 2002/5/21 14:56:52
18 EIS 拟合软件\Programs\UNWISE.EXE 148.5 KB 2006/11/13 13:28:46
19 EIS 拟合软件\Programs\ZView2.chm 325.11 KB 2007/3/2 11:39:22
20 EIS 拟合软件\Programs\ZView2.exe 1.88 MB 2008/9/10 8:29:58
21 EIS 拟合软件\Programs\zview2.ini 522 Bytes 2018/7/18 9:55:35
22 EIS 拟合软件\Programs\Zview拟合处理.pdf 295.32 KB 2017/12/22 16:55:30
23 EIS 拟合软件\Programs 0 Bytes 2018/4/14 20:13:17
24 EIS 拟合软件 0 Bytes 2018/4/14 20:13:16

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!