AxureUX交互原型Web元件库精简版.zip
下载
web 设计 Axure
查看(314)

所属分类:开发技术 > Web开发
文件大小:7.55 MB
上传日期:2022-02-25 16:59
MD5:e272e0897c************25eeee91a4
资源说明:AxureUX交互原型Web元件库精简版,本元件库主要面向Web端产品交互原型设计的应用,包含大量图标、文本、卡片、按纽等Web常用基本元素及各类丰富实用的动态交互组件。本元件库将持续的更新完善以适应最佳的原型输出需要。

[资源合计] 文件夹:2,文件:14

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版 0 Bytes 2018/7/16 19:06:11
2 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\AxureUX交互原型Web元件库精简版 v1.1.rp 2.44 MB 2018/3/30 15:10:39
3 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\AxureUX交互原型Web元件库精简版 v1.1.rplib 2.44 MB 2018/3/30 15:10:39
4 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\AxureUX使用必读帮助手册.url 136 Bytes 2017/10/25 10:01:05
5 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\作品信息.txt 497 Bytes 2017/11/2 18:08:53
6 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片 0 Bytes 2017/10/25 0:53:27
7 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\0.png 2.15 MB 2017/4/1 19:30:50
8 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\1.png 165.36 KB 2017/4/1 19:28:37
9 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\2.png 70.18 KB 2017/10/25 0:49:31
10 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\3.png 118.32 KB 2017/10/25 0:49:31
11 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\4.png 65.91 KB 2017/10/25 0:49:31
12 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\5.png 127.29 KB 2017/10/25 0:49:31
13 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\6.png 49.62 KB 2017/10/25 0:49:31
14 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\7.png 58.99 KB 2017/10/25 0:49:31
15 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\8.png 26.71 KB 2017/10/25 0:49:31
16 LIB002 - AxureUX交互原型Web元件库精简版\展示图片\9.png 38.3 KB 2017/10/25 0:49:31

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!