SendLog网口.rar
下载
通信 TCP
查看(23)

所属分类:开发技术 > C#
文件大小:26.75 KB
上传日期:2020-08-05 10:36
MD5:7130d1c68c************3f3e0ec9f8
资源说明:C#网络通信,TCP协议,含有服务器端和客户端,非常实用的实例代码,可直接运行。

[资源合计] 文件夹:9,文件:15

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\Log.txt 23.88 KB 2010/7/1 14:30:35
2 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\Log2.txt 182 Bytes 2010/5/15 16:11:08
3 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\Logold.txt 3.97 KB 2010/5/16 13:36:48
4 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\SendLog.exe 5.5 KB 2012/10/29 12:30:01
5 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\SendLog.pdb 13.5 KB 2012/10/29 12:30:00
6 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\SendLog.vshost.exe 13.99 KB 2012/10/29 12:37:15
7 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug\SendLog.vshost.exe.manifest 490 Bytes 2009/6/11 5:14:49
8 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj\Debug\SendLog.csproj.FileListAbsolute.txt 2.9 KB 2012/10/29 12:37:15
9 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj\Debug\SendLog.exe 5.5 KB 2012/10/29 12:30:01
10 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj\Debug\SendLog.pdb 13.5 KB 2012/10/29 12:30:00
11 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\Program.cs 3.2 KB 2012/10/29 12:29:59
12 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\Properties\AssemblyInfo.cs 1.42 KB 2010/5/14 16:57:28
13 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\SendLog.csproj 2.43 KB 2010/5/14 16:57:28
14 SendLog网口\SendLog网口\SendLog.sln 911 Bytes 2010/5/14 16:57:28
15 SendLog网口\SendLog网口\SendLog.suo 15 KB 2012/10/29 14:46:04
16 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj\Debug\TempPE 0 Bytes 2011/5/11 22:13:53
17 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin\Debug 0 Bytes 2012/11/30 15:13:55
18 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj\Debug 0 Bytes 2012/11/30 15:13:55
19 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\bin 0 Bytes 2012/11/30 15:13:54
20 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\obj 0 Bytes 2012/11/30 15:13:55
21 SendLog网口\SendLog网口\SendLog\Properties 0 Bytes 2012/11/30 15:13:56
22 SendLog网口\SendLog网口\SendLog 0 Bytes 2012/11/30 15:13:56
23 SendLog网口\SendLog网口 0 Bytes 2012/11/30 15:13:54
24 SendLog网口 0 Bytes 2012/11/30 15:13:54

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!