JAVA开发生成条形码.zip
下载
源码 Java 条形码
查看(47)

所属分类:开发技术 > Java
文件大小:7.09 MB
上传日期:2021-06-29 15:43
MD5:a2f144aa3b************1ff3899b1c
资源说明:利用JAVA开发,生成条形码,条形码包括一维码和二维码两种。目前二维码的应用场景已经遍布各类互联网平台,通常是将产品/商品的唯一编号存储于二维码中以做扫码识别。而用于生产环境的条形码技术仍然存在,如硬件设备制造、供应、物流运输等等。
移动页面: MIP AMP

[资源合计] 文件夹:6,文件:16

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 条形码\二维码 0 Bytes 2019/11/12 15:05:56
2 条形码\二维码\插件生成 0 Bytes 2019/11/12 15:25:50
3 条形码\二维码\插件生成\bg_tiaoma_ewm_D.jsp 3.52 KB 2019/11/12 15:26:38
4 条形码\二维码\插件生成\扫码报工打印插件 0 Bytes 2019/11/12 15:25:50
5 条形码\二维码\插件生成\扫码报工打印插件\CLodop_Setup_for_Win32NT.exe 1.91 MB 2018/8/21 10:58:08
6 条形码\二维码\插件生成\扫码报工打印插件\install_lodop32.exe 2.32 MB 2018/7/2 13:47:00
7 条形码\二维码\插件生成\扫码报工打印插件\install_lodop64.exe 2.46 MB 2018/7/2 13:46:36
8 条形码\二维码\插件生成\扫码报工打印插件\LodopFuncs.js 7.02 KB 2018/12/28 16:47:36
9 条形码\二维码\代码生成 0 Bytes 2019/11/12 15:10:36
10 条形码\二维码\代码生成\core-2.2.jar 508.14 KB 2019/10/8 14:55:30
11 条形码\二维码\代码生成\getQRCode.java 4.83 KB 2019/9/25 15:36:36
12 条形码\二维码\代码生成\javase-2.2.jar 38.76 KB 2019/10/8 14:56:42
13 条形码\二维码\代码生成\test1.jsp 1.82 KB 2019/11/12 15:10:18
14 条形码\一维码 0 Bytes 2019/11/12 15:13:58
15 条形码\一维码\BarCode.java 75.73 KB 2015/6/5 8:48:44
16 条形码\一维码\BarCodeApplet.java 8.27 KB 2015/6/5 8:48:44
17 条形码\一维码\BarCodeHelp.txt 5.26 KB 2015/6/5 8:48:44
18 条形码\一维码\BarCodeServlet.java 11.27 KB 2015/6/5 8:48:44
19 条形码\一维码\ImgCreator.java 760 Bytes 2015/6/5 8:48:44
20 条形码\一维码\qr_code 0 Bytes 2019/11/12 15:03:08
21 条形码\一维码\qr_code\QRBarCodeUtil.java 5.34 KB 2019/9/25 13:30:54
22 条形码\一维码\test.jsp 3.14 KB 2019/11/12 15:13:50

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!