RF_TEST_256FIFO_NO._052901.rar
下载
应用 资源
查看(197)

所属分类:开发技术 > 硬件开发
文件大小:306.07 KB
上传日期:2020-11-21 11:45
MD5:1218f00293************afa6c40067
资源说明:7125应用,用于8位MCU+射频的无线麦克风方案,传输速度1Mbit/S。

[资源合计] 文件夹:1,文件:39

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\A7125reg.h 2.28 KB 2010/11/16 13:58:04
2 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Read_2ADC.a51 11.25 KB 2011/1/24 14:55:53
3 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Read_ADC.a51 25 KB 2011/5/29 12:10:18
4 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Read_ADC.LST 125.05 KB 2011/5/29 14:45:39
5 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Read_ADC.OBJ 12.33 KB 2011/5/29 14:45:39
6 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Read_ADC_gai.a51 28.12 KB 2011/5/14 14:57:54
7 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_CODE.c 18.55 KB 2010/12/28 10:19:36
8 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_CODE.c 24.04 KB 2011/5/29 14:45:36
9 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_CODE.LST 54.88 KB 2011/5/29 14:45:39
10 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_CODE.OBJ 62.7 KB 2011/5/29 14:45:39
11 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_CODE.SRC 107.15 KB 2011/5/14 14:42:44
12 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST 64.66 KB 2011/5/29 14:45:39
13 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.hex 20.16 KB 2011/5/29 14:45:40
14 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.lnp 83 Bytes 2011/5/29 14:45:39
15 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.M51 109.66 KB 2011/5/29 14:45:39
16 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.plg 2.41 KB 2011/5/29 17:10:38
17 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.uvopt 55.17 KB 2011/5/29 17:10:36
18 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST.uvproj 13.28 KB 2011/1/24 17:46:07
19 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_M_TEST_uvopt.bak 55.17 KB 2011/5/29 14:45:36
20 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_CODE.c 24.32 KB 2011/5/28 21:39:18
21 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_CODE.ls1 329.49 KB 2011/5/16 15:52:51
22 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_CODE.LST 55.83 KB 2011/5/29 12:10:26
23 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_CODE.OBJ 60.67 KB 2011/5/29 12:10:26
24 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_CODE.SRC 91.73 KB 2011/5/16 17:12:47
25 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST 63.13 KB 2011/5/29 12:10:27
26 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.hex 17.7 KB 2011/5/29 12:10:27
27 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.lnp 84 Bytes 2011/5/29 12:10:27
28 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.M51 105.35 KB 2011/5/29 12:10:27
29 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.plg 1.13 KB 2011/5/29 17:10:40
30 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.uvopt 55.83 KB 2011/5/29 17:10:39
31 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST.uvproj 13.27 KB 2011/1/24 18:42:24
32 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\RF_S_TEST_uvopt.bak 56.65 KB 2011/5/29 10:39:56
33 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\STARTUP.A51 6.23 KB 2009/5/7 14:37:34
34 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\STARTUP.LST 13.72 KB 2011/5/29 14:45:39
35 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\STARTUP.OBJ 749 Bytes 2011/5/29 14:45:39
36 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\STC12C56.h 38.46 KB 2010/12/6 17:49:36
37 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Write_DAC.a51 27.94 KB 2011/5/29 12:09:00
38 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Write_DAC.LST 147.33 KB 2011/5/29 12:10:27
39 RF_TEST_256FIFO_NO._052901\Write_DAC.OBJ 11.96 KB 2011/5/29 12:10:27
40 RF_TEST_256FIFO_NO._052901 0 Bytes 2011/5/29 17:10:39

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!