C++不规则按钮.zip
下载
源码 开发
查看(49)

所属分类:开发技术 > C++
文件大小:17.89 KB
上传日期:2021-12-03 16:46
MD5:0b4987470e************e501f66586
资源说明:该程序为C++源码,针对控件BUTTON的自定义开发,不规则按钮的实现。可创建菱形、三角形、五边形、六边形、圆形、椭圆形的按钮,而且为不同形状的按钮添加不同的着色。

[资源合计] 文件夹:2,文件:19

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 NotRule 0 Bytes 2021/11/8 14:22:00
2 NotRule\CustomButton.cpp 3.15 KB 2007/5/8 16:47:34
3 NotRule\CustomButton.h 1.44 KB 2007/5/8 16:47:34
4 NotRule\NotRule.clw 1.56 KB 2007/5/8 16:47:34
5 NotRule\NotRule.cpp 2.03 KB 2007/5/8 16:47:34
6 NotRule\NotRule.dsp 4.4 KB 2007/5/8 16:47:34
7 NotRule\NotRule.dsw 539 Bytes 2007/5/8 16:47:34
8 NotRule\NotRule.h 1.3 KB 2007/5/8 16:47:34
9 NotRule\NotRule.opt 47.5 KB 2009/11/2 23:11:25
10 NotRule\NotRule.rc 5.93 KB 2007/5/8 16:47:34
11 NotRule\NotRuleDlg.cpp 4.48 KB 2007/5/8 16:47:34
12 NotRule\NotRuleDlg.h 1.46 KB 2007/5/8 16:47:34
13 NotRule\ReadMe.txt 3.51 KB 2007/5/8 16:47:34
14 NotRule\res 0 Bytes 2021/11/8 14:22:00
15 NotRule\res\Lamp.ico 2.19 KB 2007/5/8 16:47:34
16 NotRule\res\Lamp1.ico 2.19 KB 2007/5/8 16:47:34
17 NotRule\res\NotRule.ico 1.05 KB 2007/5/8 16:47:34
18 NotRule\res\NotRule.rc2 399 Bytes 2007/5/8 16:47:34
19 NotRule\resource.h 1.03 KB 2007/5/8 16:47:34
20 NotRule\StdAfx.cpp 209 Bytes 2007/5/8 16:47:34
21 NotRule\StdAfx.h 1.03 KB 2007/5/8 16:47:34

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!


上一资源: STM32F2XX参考手册.rar
下一资源: STM32F207硬件手册.rar