4-Uart 串口通信.rar
下载
单片机 STM8
查看(50)

所属分类:开发技术 > C
文件大小:252.74 KB
上传日期:2021-11-17 11:41
MD5:890084274f************9ea73c0bf0
资源说明:STM8单片机开发样例程序,帮助初学者更好的理解如何编写程序,STM8单片机。

[资源合计] 文件夹:11,文件:71

# 文件名称 大小 最后修改时间
1 4-Uart\FWlib\inc\stm8s.h 112.35 KB 2011/12/16 12:55:51
2 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_adc1.h 14.67 KB 2011/2/25 17:22:22
3 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_adc2.h 11.2 KB 2011/2/25 17:22:22
4 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_awu.h 4.81 KB 2011/2/25 17:22:22
5 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_beep.h 3.41 KB 2011/2/25 17:22:22
6 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_can.h 24.99 KB 2011/2/25 17:22:22
7 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_clk.h 16.55 KB 2011/2/25 17:22:22
8 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_exti.h 4.52 KB 2011/2/25 17:22:22
9 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_flash.h 13.29 KB 2011/2/25 17:22:22
10 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_gpio.h 6.12 KB 2011/2/25 17:22:22
11 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_i2c.h 27.06 KB 2011/2/25 17:22:22
12 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_itc.h 6.52 KB 2011/2/25 17:22:22
13 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_iwdg.h 4.21 KB 2011/2/25 17:22:22
14 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_rst.h 2.77 KB 2011/2/25 17:22:22
15 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_spi.h 12.76 KB 2011/2/25 17:22:22
16 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim1.h 26.11 KB 2011/2/25 17:22:22
17 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim2.h 13.76 KB 2011/2/25 17:22:22
18 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim3.h 12.61 KB 2011/2/25 17:22:22
19 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim4.h 5.17 KB 2011/2/25 17:22:24
20 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim5.h 19.42 KB 2011/2/25 17:22:24
21 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_tim6.h 9.3 KB 2011/2/25 17:22:24
22 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_uart1.h 16.14 KB 2011/2/25 17:22:24
23 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_uart2.h 18.61 KB 2011/2/25 17:22:24
24 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_uart3.h 14.95 KB 2011/2/25 17:22:24
25 4-Uart\FWlib\inc\stm8s_wwdg.h 2.42 KB 2011/2/25 17:22:24
26 4-Uart\FWlib\src\stm8s_adc1.c 22.97 KB 2011/2/25 17:22:24
27 4-Uart\FWlib\src\stm8s_adc2.c 13.38 KB 2011/2/25 17:22:24
28 4-Uart\FWlib\src\stm8s_awu.c 6.21 KB 2011/2/25 17:22:24
29 4-Uart\FWlib\src\stm8s_beep.c 4.71 KB 2011/2/25 17:22:24
30 4-Uart\FWlib\src\stm8s_can.c 48.36 KB 2011/3/3 18:05:32
31 4-Uart\FWlib\src\stm8s_clk.c 21.68 KB 2011/2/25 17:22:24
32 4-Uart\FWlib\src\stm8s_exti.c 5.78 KB 2011/2/25 17:22:24
33 4-Uart\FWlib\src\stm8s_flash.c 25.03 KB 2011/2/25 17:22:24
34 4-Uart\FWlib\src\stm8s_gpio.c 8.22 KB 2011/3/3 17:16:28
35 4-Uart\FWlib\src\stm8s_i2c.c 31.75 KB 2011/2/25 17:22:24
36 4-Uart\FWlib\src\stm8s_itc.c 9.55 KB 2011/3/3 17:16:28
37 4-Uart\FWlib\src\stm8s_iwdg.c 3.35 KB 2011/2/25 17:22:24
38 4-Uart\FWlib\src\stm8s_rst.c 2.75 KB 2011/2/25 17:22:24
39 4-Uart\FWlib\src\stm8s_spi.c 13.8 KB 2011/2/25 17:22:24
40 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim1.c 84.45 KB 2011/2/25 17:22:24
41 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim2.c 45.93 KB 2011/2/25 17:22:24
42 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim3.c 36.61 KB 2011/2/25 17:22:24
43 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim4.c 12.02 KB 2011/2/25 17:22:24
44 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim5.c 49.53 KB 2011/2/25 17:22:24
45 4-Uart\FWlib\src\stm8s_tim6.c 14.8 KB 2011/2/25 17:22:24
46 4-Uart\FWlib\src\stm8s_uart1.c 26.14 KB 2011/2/25 17:22:24
47 4-Uart\FWlib\src\stm8s_uart2.c 28.68 KB 2011/2/25 17:22:24
48 4-Uart\FWlib\src\stm8s_uart3.c 23.72 KB 2011/2/25 17:22:26
49 4-Uart\FWlib\src\stm8s_wwdg.c 3.9 KB 2011/3/3 17:16:28
50 4-Uart\Project\Debug\Exe\Uart.hex 27.49 KB 2012/4/20 11:30:28
51 4-Uart\Project\Debug\Exe\Uart.out 122.95 KB 2012/4/20 11:30:28
52 4-Uart\Project\Debug\Obj\main.o 7.28 KB 2012/4/20 11:30:28
53 4-Uart\Project\Debug\Obj\stm8s_clk.o 44.24 KB 2012/4/20 11:25:33
54 4-Uart\Project\Debug\Obj\stm8s_interruput.o 37.12 KB 2012/4/20 11:25:34
55 4-Uart\Project\Debug\Obj\stm8s_uart1.o 45.64 KB 2012/4/20 11:25:34
56 4-Uart\Project\Debug\Obj\uart.o 18.73 KB 2012/4/20 11:25:34
57 4-Uart\Project\Debug\Obj\Uart.pbd 417 Bytes 2012/4/20 11:30:29
58 4-Uart\Project\settings\Uart.cspy.bat 1.01 KB 2012/4/20 11:25:31
59 4-Uart\Project\settings\Uart.dbgdt 63 Bytes 2012/4/20 11:32:41
60 4-Uart\Project\settings\Uart.dni 323 Bytes 2012/4/20 11:32:41
61 4-Uart\Project\settings\Uart.wsdt 3.75 KB 2012/4/20 11:32:40
62 4-Uart\Project\Uart.dep 6.08 KB 2012/4/20 11:32:40
63 4-Uart\Project\Uart.ewd 10.99 KB 2011/12/21 16:48:36
64 4-Uart\Project\Uart.ewp 41.26 KB 2012/4/20 11:25:32
65 4-Uart\Project\Uart.eww 158 Bytes 2011/12/21 16:48:36
66 4-Uart\USER\main.c 2.56 KB 2012/4/20 11:30:27
67 4-Uart\USER\main.h 2.43 KB 2009/6/5 8:18:30
68 4-Uart\USER\stm8s_conf.h 4.26 KB 2011/12/21 17:03:56
69 4-Uart\USER\stm8s_interruput.c 3.94 KB 2012/4/20 11:19:57
70 4-Uart\USER\uart.c 5.38 KB 2012/4/20 11:25:12
71 4-Uart\USER\uart.h 439 Bytes 2012/4/12 19:40:49
72 4-Uart\Project\Debug\Exe 0 Bytes 2012/4/20 11:30:28
73 4-Uart\Project\Debug\List 0 Bytes 2011/12/21 16:46:58
74 4-Uart\Project\Debug\Obj 0 Bytes 2012/4/20 11:32:41
75 4-Uart\FWlib\inc 0 Bytes 2011/12/21 16:44:19
76 4-Uart\FWlib\src 0 Bytes 2011/12/21 16:44:18
77 4-Uart\Project\Debug 0 Bytes 2011/12/21 16:46:58
78 4-Uart\Project\settings 0 Bytes 2011/12/21 17:06:41
79 4-Uart\FWlib 0 Bytes 2011/12/21 16:44:18
80 4-Uart\Project 0 Bytes 2012/4/20 11:30:29
81 4-Uart\USER 0 Bytes 2012/4/20 11:30:27
82 4-Uart 0 Bytes 2011/12/21 16:44:19

请留下有营养的评论,广告灌水一律拉黑处理,谢谢合作!